Skip to main content

IKC Avkastningsfond - månadsrapport

Nyhet   •   Jan 13, 2020 08:06 CET

Avkastningsfonden avslutade året starkt med en uppgång på nästan 0,4% vilket medförde att det blev positiv avkastning alla månader under året med en årsavkastning på cirka 4,1%.

FÖRVALTARKOMMENTAR - december 2019

Positiva uttalanden från båda sidor om att ett handelsavtal mellan USA och Kina är på gång att skrivas på bidrar till optimism och att utvecklingen i aktiemarknader och kreditmarknader har varit fortsatt stark. Det har även kommit vissa tecken på stabilisering för konjunkturen vilket ger förhoppningar om en vändning uppåt framöver. Riksbanken höjde styrräntan i enlighet med tidigare uttalanden och de långa räntorna har fortsatt lite uppåt medan den svenska kronan har stärkts något. Med riskvilja i omvärlden och gott om likviditet finns det en styrka i den svenska företagsobligationsmarknaden.

Avkastningsfonden avslutade året starkt med en uppgång på nästan 0,4% vilket medförde att det blev positiv avkastning alla månader under året med en årsavkastning på cirka 4,1%.

Aktiviteten i marknaden blev lugnare när julen närmade sig. Det är emellertid en gynnsam miljö för banker och företag att finansiera sig på ett förmånligt sätt med stor efterfrågan på obligationer i marknaden och det har gjorts en del emissioner. Avkastningsfonden deltog bland annat i emissioner från Bank Norwegian och M2. Fonden har även gjort en del affärer i andrahandsmarknaden när det har uppstått bra möjligheter och för att hantera likviditet.

En stor andel av innehaven i portföljen gav positiva bidrag till avkastningen som en följd av stark utveckling i marknaden. På den negativa sidan gick befintliga obligationer i Bank Norwegian ner i samband med att de emitterade nya till en högre ränta och Lauritz klarade inte en amortering de skulle göra. Det uppvägdes av att konvertibelobligationer i Arise och Recipharm påverkades av börsuppgången, Consilium annonserade en stor affär och SSM lyckades genomföra rekonstruktioner av skuldsidan. Det finns viss oro i omvärlden, men marknaderna förefaller starka och det verkar finnas fortsatt god likviditet i den svenska företagsobligationsmarknaden. Det talar för att det kan återkomma en hög aktivitet med emissioner framöver. 

Investera
Aktieinvest - Alpcot - Avanza - Clearstream - Danske Bank - Fondmarknaden.se - Handelsbanken - Hjerta - Länsförsäkringar Bank - Max Matthiessen MFEX (Mutual Funds Exchange) - Nasdaq (Nordic Fund Market) - Nord Fondkommission - Nordnet - Savr - SEB Skandiabanken - Sparbanken Syd - Swedbank -Söderberg & PartnersHistorisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du som investerar får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vi rekommenderar att du tar del av varje fonds faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser som finns på vår hemsida www.ikcfonder.se eller kontaktar kundtjänst på 040-660 70 00.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.