Pressmeddelande -

Imagine that presenterar ett unikt individanpassat mentalt träningsprogram

Baserat på egen och internationell forskning har Imagine that har utvecklat ett unikt visualiseringsprogram för toppchefer och elitidrottare.

Visualisering (mentala föreställningar) är ett verktyg som idrottare inom den absoluta världseliten använder sig av för att prestera som bäst och nå sina mål. Visualisering innebär att du skapar eller återskapar upplevelser med dina sinnen. Inom idrotten kan du föreställa dig ett lyckat höjdhopp, bra djupledspassning eller det tekniska genomförandet i en dans. En mellanchef på ett företag kan innan ett möte föreställa sig att hon agerar på det sätt hon vill och uppleva att hon befinner sig i sitt optimala prestationstillstånd för att rikta fokus på rätt saker och höja sitt självförtroende inför mötet. 

Det mentala träningsprogrammet innebär att du dagligen arbetar med skräddarsydda visualiseringsövningar som är inspelade av professionella skådespelare. I övningarna arbetar du med visualisering för att utveckla dina inre resurser. 

Utmärkande för programmet:

 • Du arbetar med ett verktyg som idrottare världen över använder för att optimera sin prestation.
 • Programmet är tidseffektivt (endast 10-12 minuter per dag).
 • Programmet bygger på internationell forskning, egen forskning samt eget tillämpat arbete med visualisering.
 • Du lär dig använda visualisering på ett bättre sätt och får därmed med dig ett oerhört värdefullt verktyg som du har användning av inom flera olika områden.
 • Du har kvar alla övningar efter samarbetet och kan arbeta vidare senare. Det gör programmet kostnadseffektivt.
 • Du jobbar med Sveriges mest kunniga inom området.

Exempel på upplevda effekter av vårt program:

 • Professionella skådespelare läser in övningen på ljudfilerna.
 • Förbättrade prestationer: Du hittar det tillstånd du presterar som bäst i.
 • Förbättrat fokus/koncentration: Du kan förbättra din koncentration under kritiskt viktiga situationer.
 • Förbättrad Stresshantering: Du lär dig en teknik för att hantera stressen och kraven på och utanför arbetsplatsen.
 • Kunna ta emot kritik: Förbättra dina reaktioner och ditt agerande när du får kritik.
 • Ökad motivation: Öka din motivation till att kämpa och klara av utmanande arbetsuppgifter.
 • Reglera anspänning: Du lär dig hitta din optimala anspänningsnivå som du presterar som bäst i, t.ex. sänka anspänningen inför ett viktigt kundmöte.
 • Ökat självförtroende och självkänsla: Ökad tro på dig själv i mötessituationer, presentationer, löneförhandlingar, eller andra situationer. Du agerar på det sätt du vill agera i situationer som är viktiga för dig.
 • Balans mellan arbete och fritid
 • Bättre på att säga nej/säga ifrån

Läs mer om det på Imagine thats hemsida

Anmäl dig till Imagine thats kvällsföreläsning den 5:e september. 

Har du frågor om programmet eller Imagine that så kontakta Fredrik Weibull: fredrik@imaginethat.se


Relaterade länkar

Ämnen

 • Sport

Kategorier

 • tränare
 • idrottspsykologi
 • målbildsträning
 • målbilder
 • hälsa
 • sport
 • konsultverksamhet
 • företagsutbildning
 • friskvård
 • unikt
 • nyhet
 • medarebetare
 • chefer
 • ledare
 • ledarskap
 • utvecklas
 • prestera
 • tankens kraft
 • imagine that
 • mikael wallsbeck
 • fredrik weibull
 • personlig utveckling
 • hr
 • idrott
 • idrotten
 • näringslivet
 • träna tanken
 • mentala föreställningar
 • visualisering
 • mental träning
 • visualiseringsprogram
 • mentalt träningsprogram
 • träna tanken - en bok om mentala föreställningar i idrotten

Kontakter

Fredrik Weibull

Presskontakt 0703558260

Mikael Wallsbeck

Relaterat innehåll

Relaterade event