Gå direkt till innehåll
Natali Engstam Phalén lämnar Institutet Mot Mutor

Pressmeddelande -

Natali Engstam Phalén lämnar Institutet Mot Mutor

Natali Engstam Phalén, generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor (IMM) slutar och kommer under hösten att tillträda en ny tjänst hos advokatfirman Lindahl.

Natali Engstam Phalén har haft sin roll hos IMM sedan 2017 och är just nu föräldraledig fram till den 1 oktober.

– Natali har gjort ett föredömligt arbete och varit en stor tillgång i Institutet Mot Mutors viktiga antikorruptionsarbete där hon bland annat vidareutvecklat Näringslivskoden om gåvor, belöningar och förmåner. Jag vill önska henne all lycka och är övertygad om att hennes nya arbetsgivare kommer ha stor nytta av den spetskompetens hon besitter kopplat till arbetet med antikorruption, säger IMM:s ordförande Fredrik Wersäll.

Hayaat Ibrahim, tillförordnad generalsekreterare under Natali Engstam Phaléns föräldraledighet, fortsätter sitt tillförordnande och processen för att utse en permanent generalsekreterare kommer att inledas efter sommaren.

Institutet Mot Mutor (IMM) är en ideell näringslivsorganisation som verkar för en god sed för beslutspåverkan både inom näringslivet och samhället i övrigt. IMM arbetar för att motverka mutor och andra otillbörliga förmåner som används för att påverka beslut. IMM:s huvudmän är Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar. 

Mer information om oss hittar du på IMM:s hemsida.

Kontakter

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim

Presskontakt Generalsekreterare 0102569980

För ett korruptionsfritt samhälle där svenska bolag och organisationer följer spelreglerna.

Institutet Mot Mutor (IMM) skapar tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. IMM är en näringslivsorganisation som har funnits sedan 1923.

Genom informations- och kunskapsspridning samt självreglering stöttar IMM proaktivt i antikorruptionsarbetet och bidrar till ökad medvetenhet om korruptionsfrågor i samhället.

Huvudmannaskapet för IMM är delat mellan Stockholms Handelskammare, Svenskt Näringsliv och Sveriges Kommuner och Regioner. Svensk Handel, Läkemedelsindustriföreningen, Bankföreningen och Byggföretagen är partnerorganisationer till IMM. Organisationen har därutöver ett antal stödjande medlemmar.

Mer information om oss hittar du på vår hemsida: www.institutetmotmutor.se.

Institutet Mot Mutor
Storgatan 19
114 51 Stockholm
Sverige