Gå direkt till innehåll
Ny studie avslöjar brister i fast nätverksuppkoppling

Pressmeddelande -

Ny studie avslöjar brister i fast nätverksuppkoppling

Ett nätverksbrott kan vara extremt kostsamt. I en ny studie av tillgängligheten på fasta nätverksanslutningar visade det sig att anslutningarna går ned i snitt två gånger per vecka och 10 minuter vid varje tillfälle*. Varje avbrott påverkar organisationer på olika sätt men företag som har många betaltransaktioner samt organisationer med affärskritiska system framstår som grupper som är extra sårbara.

Statistiken togs fram av tillverkaren Encore Networks som analyserade anonymiserad användardata där man tittade på hur ofta en fast uppkopplad router växlade över från det fasta nätverket till mobilnäten. Enligt studien av Encore Networks handlar det om i genomsnitt två avbrott per vecka med 10 minuter per gång.

-Enligt denna studie är det otroligt kostsamt att bara förlita sig på de fasta nätverken som enda uppkopplingsväg. Men konsekvensen är intäktsförluster. Att avstå en backupväg för nätverk kan med andra ord bli mycket kostsamt, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer, Induo.

Vad kostnaderna för den enskilde näringsidkaren kan bli är inget som tagits hänsyn till i studien, kostnaden varierar beroende på bransch, avbrottets längd, hur många personer som påverkas, när avbrottet äger rum och så vidare. Dock är det sannolikt så att förlusterna per timme är betydligt högre för företag som har dataöverföring som behandlar transaktioner, som banker och detaljhandel.

Vid en studie av Gartner så nämns siffror runt 50 000 SEK per minut för ett avbrott, och Induos egen analys av kostnader för elavbrott för företag pekar på att en industriell verksamhet kan förlora från 20 000 SEK per minut nätverket ligger nere.

-Jag vågar påstå att de vanligaste orsakerna till att dessa kostnader är att man "sparat" pengar från början och inte tagit höjd för nätverksfel och överbelastning av nätverket. Det är både kostnadseffektivt och relativt enkelt att bygga bort några av dessa potentiella felkällor och skapa en autonom uppkoppling som fungerar även vid avbrott i det fasta nätet, säger Ulf Seijmer, Chief Innovation Officer, Induo.
----
*Encore Networks analyserade bara enheter som möter följande kriterier
- Enheten skall varit online de senaste 60 dagarna med drifttid på minst 80%
- Drifttiden för WAN-porten skall vara över 50% av tiden
- Fördelning WAN mot 4G skall bestå av minst minst 60% WAN så att användardata inte speglar en router som använder 4G som primär uppkoppling.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Företagsfakta Induo AB
Induo vilar på fundamentet av närmare 100 års arbetserfarenhet av kommunikation. Induo, som fritt översatt betyder engagerad, är ett svenskt bolag som erbjuder produkter och tjänster för kommunikation med affärsidén ”Pålitliga kommunikationslösningar i tiden”.

Induo är generalagent för Advantech B+B Smartworx, Cerio, CompleTech, ELA Innovation, Eldes, Encore Networks, Jay Electronique, Lantech, Lantronix, Radwin, Satel, Schmidt Electronics och Teltonika.

Dela

Presskontakt

Ulf Seijmer

Ulf Seijmer

Presskontakt CINO Teknik/marknad, presskontakt 08-659 41 05

Relaterade nyheter