Gå direkt till innehåll
Alexander Finstad: Unga HBTQ-personer drabbas värst av rättsosäkerheten

Pressmeddelande -

Alexander Finstad: Unga HBTQ-personer drabbas värst av rättsosäkerheten

Sverige har ett allvarligt problem gällande svenska myndigheter. En sådan myndighet är Migrationsverket, den myndighet vi möter mest i Barn och unga i Sverige.

I mitt arbete med Barn och unga i Sverige, där vi stöttar individer med olika saker, exempelvis överklaganden, ser jag ett mönster. 

Jag ser ett mönster med handläggare som ger avslag på grund av sina åsikter och inte lagen.

Jag ser också ett system som är anpassat efter staten och inte individernas rättigheter.

Jag ser ett icke rättssäkert system där makten ligger hos enskilda handläggare. Besluten baseras inte på vad personen i lagens ögon har rätt till, utan snarare på vad den enskilde handläggaren anser att personen har rätt till.

Kan man inte ge sin berättelse på det sättet som handläggaren anser tillräckligt slutar det upp i avslag. Vi har andra exempel där handläggare inte tar ens berättelse i beaktande överhuvudtaget och har en förutfattad bedömning som de låter genomsyra hela intervjun.

Vi har exempel där handläggarna missuppfattar den enskilde personen, detta på grund av tolkarna. Resultatet är ofta att Migrationsverket inte åtgärdar detta.

Vi har exempel på intervjuer där handläggare inte är engagerade och ställer följdfrågor, utan förväntar sig att alla människor ska kunna berätta saker helt utan att få frågor. Vilket kan vara svårt med tanke på att många saker hänt för längesen.

Jag ser också ett allvarligt fel i domstolarna. Alldeles för mycket tillit läggs hos Migrationsverket. Oavsett vilken bevisning du inkommer med, kan du även i domstolen få en person som handlägger ditt ärende som anser saker, vilket i sin tur innebär att ärendet kan få avslag. Tyvärr ligger alldeles för mycket tillit hos myndigheterna att de gjort rätt. Därför glömmer man många gånger att gå igenom ett ärende grundligt.

Personer som jag ser som drabbas värst av detta system är asylsökande HBTQ-personer, som väldigt ofta blir ifrågasatta. Många gånger verkar migrationsverkets handläggare ha förutfattade bestämmelser kring hur en HBTQ-person ska vara. Många gånger verkar det också som att handläggarna på Migrationsverket glömmer bort att det är individer de jobbar med. Det är väldigt farligt att generalisera något som är så individuellt som ens sexuella läggning.

Något vi måste komma ihåg är att det är en mänsklig rättighet att söka asyl och få en rättssäker prövning. Det vi idag gör i Sverige är ett brott mot den rätten.

Ovan nämnt är resultatet av att ha lagar där man har tolkningsföreträde. Att myndigheter inte har tillräckligt tydliga riktlinjer och tydliga lagar att följa.

Enligt mig så måste ett antal saker förändras:

  • En rättssäker process måste bli till. Den enskilde handläggare ska se utifrån lagen och inte sin egen åsikt.
  • Tjänstemannaansvaret måste återinföras.
  • Lagarna i Sverige måste bli uppdaterade och tydliga.
  • Sverige måste följa de internationella konventioner de skrivit under.
  • Migrationsverket måste få mer kunskap kring HBTQ.

Författare: Alexander Finstad, projektledare Newcomers Kalmar, RFSL Kalmar, ordförande Barn och unga i Sverige (BUS)

Media äger rätt att återge texten med angivande av författare och källa.


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 769 40 17 

Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Kontakter

Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman

Presskontakt Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Owner +46 70 557 31 93 Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många var ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 26 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.