Gå direkt till innehåll
​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!

Pressmeddelande -

​Barn och unga i migration 7: Flytta inte runt barnen och de unga!

Barn och unga som ryckts upp från sina hem ska i lugn och ro få knyta an till vuxna, skola, kamrater och närsamhället utan att utsättas för återkommande uppbrott.

Dagens system, där asylsökande familjer och ensamkommande skyfflas runt från den ena orten till den andra över hela landet är destruktivt, oavsett om uppehållstillstånd beviljas eller ej.

Den osäkra situationen skapar ändå stress som påverkar kognitiva funktioner som inlärning. Att öka denna stress genom att utsätta barnet eller ungdomen för byte av bostadsort ökar stressen. Integreringen påverkas negativt.

Barnen, som redan förlorat nära och kära på grund av våld och/eller flykt, behöver en ”normal” miljö där det kan komma ifrån det som tynger föräldrarna. De tyr sig till förskole- och skolpersonal. Att lämna förskolan/skolan innebär nya förluster. Hur ska de våga lita på att nya vuxna inte försvinner igen?

De ensamkommande har stort behov av ersättning för föräldrar och andra vuxna. De knyter på sin bostadsort an till vuxna i skolan, hvb-hemmen, idrottsföreningarna, familjehemmen, liksom till jämnåriga. Att börja på ny kula på ny ort är inte lätt. De som flyttar till Migrationsverkets vuxenboenden får ofta svårigheter att komma till en skola eller sociala aktiviteter pga. bristande kommunikationer.

Det finns exempel på där en familj eller en ensamkommande ungdom bott på över fem olika platser under loppet av två eller tre år.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har 21 300 medlemmar. Vi anser att den tillfälliga begränsningslagen måste bort, och att utvisningar av barn och unga till länder i krig och konflikt måste stoppas.

Barnkonventionen måste omfatta alla barn DN Debatt 18.7.2018

Barnens bästa i skymundan när asylärenden överklagas Linköpings universitet 30.1.2017

Anna har bott hela sitt liv i Sverige - är det verkligen barnets bästa att utvisa henne till en diktatur? Dagens Juridik 6.12.2018

Varför måste tillfälliga lagen bort? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar 30.11.2018

Förteckning över rapporter om asylpolitiken

Media äger rätt att återge texten med angivande av källa. 

#barnungaimigration 

Ämnen

Kategorier


Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontaktpersoner 
Ingrid Eckerman  ingrid at eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa at explicator.se  070 235 52 76 
Ali Zardadi  (ungdomsrepresentant)  alizardadi2 at gmail.com  073 757 92 49

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med över 24 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.