Ett urval av böcker och rapporter med anknytning till den tillfälliga begränsningslagen.
Ett urval av böcker och rapporter med anknytning till den tillfälliga begränsningslagen.

Pressmeddelande -

Många rapporter om asylpolitiken!

Vår asylpolitik är en brännande fråga som den nya regeringen, oavsett hur den kommer att se ut, inte slipper ifrån. Det var nog många som tänkte sig att när gymnasielagen går igenom blir det lugnt. 

Men så blir det inte. Dels är det cirka 9000 ungdomar* som inte omfattas av lagen. Dessutom har vi volontärer "barn" och "barnbarn" både på Paris gator och på gatorna i Afghanistan. Vi glömmer inte, vi förlåter aldrig, och vi fortsätter kämpa för dem vi har kvar.

Än så länge finns inte Wikipediaartikeln "Afghanistanutvisningarna 2016-2019". Men det är bara en tidsfråga. Vi är fortfarande alltför upptagna för att kunna prioritera den.

Dock har det bara sedan i somras kommit ut tre olika rapporter. Annat liknande material har publicerats på hemsidor. Böcker med berättelser har publicerats och är på väg. Forskning om flyktingar och volontärer pågår. Nedan finns länkar till olika material.

Den tillfälliga begränsningslagen måste upphöra den 20 juli 2019. Utvisningarna till Afghanistan måste stoppas i väntan på att det sker. 

* Uppdaterat 3.5.2019


Forskning
 

Djampour, P. Border crossing bodies: the stories of eight youth with experience of migrating Doktorsavhandling, Malmö universitet 2018. ISBN 9789171049148  

Östman, Caroline. Unaccompanied minors and political responses in Sweden: Challenges for social work. Doktorsavhandling, Mittuniversitetet 2019. ISBN: 978-91-88947-01-7

Barn, migration och integration i en utmanande tid Stockholms universitet, Ragulka press 2019

Hemmaty, Mona On the margins. Migrants, status mobility and recent turns in Swedish asylum polictics Doktorsavhandling, Lunds universitet 2019

Larsson, Amanda. "Jag har dött lite känns det som." En kvalitativ studie om ensamkommande ungdomars upplevelser kring sin asylprocess  Mittuniversitetet HT 2018

Vittnesseminarium 8.11.2018, Södertörns högskola. 

How safe is Afghanistan? Internationell konferens 4.10.2018

RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer.  
Flyktingkrisen analyseras i stort forskningsprojekt SSIL today 27.12.2017

Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham  Google books Denna studie bygger på facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 

Andersson LMC, Hjern A, Ascher H.Undocumented adult migrants in Sweden: mental health and associated factor BMC Public Health 2018;18:1369 

Mycket svåra förhållanden för papperslösa migranter Göteborgs universitet 25.2.2019

Vuxen man i arbetsför ålder: Om internt flyktalternativ i Afghanistan Uppsala universitet ht 2017 

Fruktan och skam - En granskning av migrationsdomstolarnas bedömningar av HBTQl-ärenden Lunds universitet 2016


Rapporter 

Civilsamhällets röst. Sammanställning av remissyttrande "Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige" #Vistårinteut juni 2019

Konvertitutredningen Pingst.se 20.3.2019

Barn i förvar Röda Korset 28.11.2018

När lagen splittrar. En exempelsamling om striden för familjeåterförening FARR, Artikel 14 nr 4, 2018

Stöd till ensamkommande barn och unga - effekter, erfarenheter och upplevelser  SBU november 2018; 2017/94 

Stora risker för barn och unga som återvänder till Afghanistan Rädda Barnen oktober 2018

From Europe to Afghanistan: Experiences of child returnees  Save the Children Sweden 18.10.2018

Tillfälliga utlänningslagens humanitära konsekvenser Röda Korset september 2018

Migrationsrättens framtid – en redogörelse för de juridiska riskerna med att förlänga den tillfälliga lagen Rådgivningsbyrån september 2018

Sveket. En rapport om hur Sverige vände ryggen åt de unga ensamkommande Barnrättsbyrån juni 2018

En stulen barndom - barnrättsrapport. Rapport om hur svensk asylpolitik krossar familjer och sviker barns mänskliga rättigheter  Etikkommissionen i Sverige och Södertörns högskola maj 2018   

Vilse i andrummet. En utvärdering av den tillfälliga asyllagen Migrationspolitiska s-föreningen april 2018

Räkna med mig Grön ungdom 2018

Migrationsinfo för alla Migrationsinfo.se och Vuxenskolan 2018

Barn och migration. Avhandlingsnytt 2018:6 Delmi  

Ett liv i limbo. En överblick av Läkare Utan Gränsers psykosociala stöd till asylsökande i Skaraborg Läkare utan gränser januari 2018

Barometer 2018: Civilsamhällets granskning av Sveriges politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030 Concorde 

Du har inte förmått göra din underårighet sannolik. Rapport om åldersbedömningar av ensamkommande 2016-2017 Farr.se november 2017.

En tid av möten. Arbetet med asylsökande och nyanlända i Svenska kyrkans församlingar 2015-2016 Svenska Kyrkan 2017 Presentation ppt

"Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber". Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga #Vi står inte ut 10.9.2017. Berättelser om undermåliga asylutredningar med många grava fel. Rapporten består huvudsakligen av exempel.

Dom har tagit mitt liv men inte dödat mig Etikkommissionen i Sverige 2014

Ensamkommande barns och ungdomars behov Socialstyrelsen 2013

Barnen utan röst Etikkommissionen i Sverige 2012

Hemsidor 

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar   Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 22.2.2018; uppdateras fortlöpande 

#rättssäkert Migrationsverket och domstolarna Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdateras fortlöpande med nya exempel på rättsosäkerhet.

Vad kostar en invandrad ungdom? Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! Uppdaterad senast 21.5.2018

Böcker

Vi gör vad vi kan. Volontärer om flyktingmottagandet i Sverige från 2015  Migra förlag och Liv i Sverige 2019

Aboozar Nazari: 24 dagar till ett nytt liv Vombat förlag 2018

Anna Fogelberg: Efter varje natt kommer en ny dag Bogaloffen förlag 2018

Tilliten och rädslan. Från flykt till väntan Svenska kyrkan, Hoburgs församling, Sudrets pastorat 2018  

Muhammad J Muhammadi: Ska vi dansa? Books on demand 2018

Fatemeh Khavari: Jag stannar till slutet  Norstedts 2018

Vi som såg dem komma Antologi. Malin Edgren m.fl. Melitt Kultur 2018

Eva Alderborn: Barn under samma himmel Vulkan 2018 www.evaalderbornprod.se 

Carina Årman: En ensamkommande och jag Solentro 2018

Ali Zardadi: Ängeln och sparven. Texter av en ensam ungdom på flykt Catoblepas förlag 2017

Malin Edgren: Jag gör vad som helst Melitt Kultur 2017

Okänd värld. Nyanlända ungdomar berättar med egna ord Antologi. Kulturstorm  En bok för alla 2017

Utvisad. Den deltagande journalistiska berättelsen om svensk historias största deportationsvåg Martin Schibbye m.fl. Blankspot 2017

Media äger rätt att använda material från denna artikel, med angivande  av källa.


Ämnen

 • Rättsfrågor
 • Mänskliga rättigheter
 • Politik, allmänt
 • Sociala frågor, allmänt
 • Kriser
 • Flykting-, migrationsfrågor
 • Juridik, rättsväsendefrågor
 • Kommunal service
 • Barn, ungdom
 • Rasism, diskriminering

Kategorier

 • ensamkommande
 • stoppa utvisningarna
 • ingrid eckerman
 • utvisning
 • moratorium
 • ensamkommande barn
 • asyl
 • afghanistan

Hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!  
Facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! med över 21 000 medlemmar 
Föreningen Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga 
Konferensen How safe is Afghanistan?

Kontakt
Ingrid Eckerman  ingrid@eckerman.nu 070 55 73 193
Karin Fridell Anter  karinfa@explicator.se 0707 694 017               

Relaterat innehåll