Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga

Dokument -

Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga

Sedan september 2016 har VSIU mottagit hundratals berättelser av nätverkets medlemmar där det blivit tydligt att rättssäkerheten satts ur spel för ensamkommande i asylprocess. Därför har vi under juni och juli 2017 samlat in och ställt samman ett drygt hundratal fall som vi ser som representativa för hur asylprocessen går till i verkligheten.
  • Licens: Icke kommersiell användning
    Innehållet får laddas ner, användas och delas med andra, så länge Innehållet används oförändrat, i dess helhet och i icke kommersiellt syfte. Upphovsmannen ska anges i den omfattning och på det sätt god sed kräver (vilket bl.a. innebär att fotografer till bilder nästan alltid måste anges).
  • Filformat: .pdf
Ladda ner

Ämnen

  • Juridik

Kategorier

  • mänskliga rättigheter
  • barnkonventionen
  • ensamkommande
  • migration
  • åldersuppskrivning

Kontakter

Kinna Skoglund

Presskontakt Presskontakt 0708-494732

Relaterat innehåll