Gå direkt till innehåll
I Haninge kulturhus samlades många vid när den nyutkomna boken "Den onödiga flyktingkrisen" släpptes.
I Haninge kulturhus samlades många vid när den nyutkomna boken "Den onödiga flyktingkrisen" släpptes.

Pressmeddelande -

Pierre Schori talare vid boksläpp "Den onödiga flyktingkrisen"

Civilsamhällets vitbok "Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021" har börjat sin turné med boksläpp. Först ut var Stockholmsområdet, i Haninge kulturhus. För kommande: Se kalendariet eller nedan.

”Sanningen är krigets första offer, också i Afghanistan”, sa förre ministern för asyl- och migrationsfrågor Pierre Schori vid boksläppet av Den onödiga flyktingkrisen, rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 – 2021 i Haninge kulturhus den 25 oktober 2021. 
Här är hans tal i en förkortad version.

"Tala inte om kriget, tala i stället om FN, demokrati och kvinnors rättigheter. Kalla dem inte flyktingar, kalla dem illegala migranter”. Så har det låtit i debatten om vår roll i Afghanistankriget som slutade i ett förkrossande nederlag för de utländska styrkorna och ett humanitärt haveri för svensk flyktingpolitik.

Först sökte de som ville ha oss med i det amerikanskledda kriget att skylla på FN. Så här lät det enligt protokollet från ledande håll på den socialdemokratiska partikongressen 2009 då opinionen mot kriget hade vuxit sig stark:

Vad kan hända om Sverige, denna respekterade nation i världen, väljer att lämna Afghanistan – med den tilltro vi har till FN:s organisation, med den tro vi har på fredsbevarande operationer, med dessa 100 000 svenska pojkar och flickor som har varit ute och som i dag gör ett fantastiskt jobb därute? Om vi lämnar – vilken effekt får det på denna operation, vilket pris som kommer betalas och vad kommer vi att säga om ett år eller två? När fingrarna är avskurna på dem som har gått och röstat? När flickskolorna bränns? Och när terrorgrupper grupperar sig för en ny offensiv och flinar åt dem som har lämnat under det minsta lilla tryck? Det är vad det handlar om”.

Därefter var Socialdemokraterna och Moderaterna på samma linje och därför kunde riksdagsmajoriteter rösta för ett deltagande i det amerikanska kriget år efter år, senast i december 2020 då man förlängde insatsen till den 31:e december 2021! Därefter kom en förkrossande tystnad.

I en Expressenintervju den 5 augusti verkade vår försvarsminister tro att vi var med en FN-insats där en anonym koalition bestämmer allt: ”Vi har ju agerat med det internationella samfundet”. Han menade då det trettiotal länder som deltagit – inte de 140 i FN-familjen som inte gjorde det. ”Vi är ju en liten nation i det här stora sammanhanget […] och vi kommer att agera på det sätt som övriga gör.” USA nämner han inte och heller inte Nato.

Men detta var aldrig en av FN sanktionerad fredsbevarande operation, den står inte ens med på FN-listan. Jag är den ende svensken som varit chef för en av FN:s fredsbevarande operationer.

Sedan skyllde man på afghanerna. När NATO: s generalsekreterare Jens Stoltenberg intervjuades av BBC HardTalk den 18 augusti i år hade han mage att skylla på afghanernas ”dåliga stridsmoral”. Men han blev mållös när programledaren sa att det var groteskt att skylla på den afghanska armén som hade förlorat 65 000 döda medan den största militära alliansen någonsin hade haft upp till 135 000 man på plats.

Flyktingmottagningskrisen i dagens Europa – och Sverige – har sina rötter i ett land som i århundranden trasats sönder av utländska makters imperiala ambitioner; först var det Storbritannien och sedan Sovjetunionen. Och i mycket är krisen en inhemsk produkt, en svensk kris. Att skylla på de som flyr från krig och död är en vedervärdig blåbrun berättelse. Vi kan bättre. Vi har en annan berättelse: om solidaritet och medmänsklighet, om tron på Förenta Nationerna och alla individers och folks lika värde.

Sveriges roll i Afghanistankriget behöver mot denna tragiska bakgrund skärskådas av en oberoende instans. Förebilden för granskningen kan vara två statliga utredningar, ”Coraonakommissionen”, vars ordförande var Mats Melin, tidigare justitieråd och ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen samt den statliga utredningen Sveriges samlade engagemang i Afghanistan under perioden 2002 – 2014. Tillsättandet av utredningen får inte förhalas som när den förra tillsattes efter år av krav från en bred folklig rörelse. Ämnet är så pass allvarligt att utvärderingen bör komma före nästa års val.

Andra medverkande vid detta boksläpp var

- Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Haninge. Hon beskrev kommunens aktiva flyktingmottagande under 2015 och de insatser som sedan dess gjorts för de nyanlända.

- Annika Hirvonen (MP), riksdagsledamot  var under sommaren 2020 vikarierande migrationspolitisk talesman för Miljöpartiet. Hon var därför med i migrationskommittén som sommaren 2020 tog fram det lagförslag till ny migrationslag som röstades fram av riksdagen sommaren 2021. Hennes erfarenheter var inte positiva. Hon menade att flyktingar knappast betraktades som människor. Humanismen lyste helt med sin frånvaro. 

- Emilie Hillert, en av bokens 50 författare, är en känd människorättsjurist och debattör. Hon belyste hur lagarna och tillämpningen av dem sedan 2015 förändrats så att situationen för en asylsökande är helt oförutsägbar och att rättsosäkerheten är stor. 

- Åsa Tysén, Frivilliga familjehem Österåker, gav en målande bild av hur civilsamhället drabbades av de nya lagarna och reglerna. "Har man knutit an till en ungdom, lyssnat på dennas berättelse, kan man bara inte överge honom." Civilsamhället hade inget annat val än att ställa upp för ungdomarna – och det gör de fortfarande.

- Ingrid Eckerman, en av redaktörerna för boken, berättade om de medicinska åldersbedömningarna och rättsosäkerheten bakom dem. Inom några veckor beräknas den granskande kommittén komma med sitt utlåtande – "en kommitté där åtta av tio ledamöter kan anses jäviga, dvs. ha intresse av att Rättsmedicinalverket går fritt".

Från redaktionen medverkade även moderatorn Carin Flemström, tidigare bl.a. socialchef, ordförande i Haninge frivilliga familjehem och Brottsofferjouren i Haninge, Solveig Freudenthal och Brita Lamdoff, Etikkommissionen i Sverige samt Karin Fridell Anter, ordförande för Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och ungdomar.

Kommande boksläpp
https://onodigaflyktingkrisen....
Göteborg 31.10 kl 13-16 Sjömanskyrkan
Stockholm
11.11 kl 19.15 Hedengrens bokhandel i Sturegallerian
Umeå 13.11 kl 13.30-15.30 Stadsbiblioteket Väven
Lund 14.11 kl 13.30-16 Martas kafé vid Stadsbiblioteket
Norrköping prel. vecka 47
Kontakt Ingrid Eckerman info@onodigaflyktingkrisen.se 070 557 31 93

Pierre Schori Haninge 25.10.2015 Foto I Eckerman

Pierre Schori

Meeri Wasberg (S) 25.10.2021 Foto I Eckerman

Meeri Wasberg

Annika Hirvonen

Emilie Hillert

Carin Flemström


Ämnen

Kategorier


Den onödiga flyktingkrisen - rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015-2021 
För en mänsklig flyktingpolitik 2021! (en digital demonstration på facebook)
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (hemsida) 
Stoppa utvisningarna till Afghanistan! (facebookgrupp med över 23 000 medlemmar) 
Stöttepelaren - stödförening för ensamkommande barn och unga 
How safe is Afghanistan? (Konferens 2018)

Kontaktpersoner 
Webmaster och redaktör: Ingrid Eckerman  info@onodigaflyktingkrisen.se  070 55 73 193
Jan Stattin redaktör stattin.jan@gmail.com  070 614 04 45

Kontakter

Ingrid Eckerman

Ingrid Eckerman

Presskontakt Grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Owner +46 70 557 31 93 Stoppa utvisningarna till Afghanistan!

Relaterat innehåll

Stoppa utvisningarna till Afghanistan! Stop deportations to Afghanistan!

År 2016 instiftades en ny asyllag som gällde retroaktivt från 25 november 2015 i syfte att göra så många flyktingar som möjligt utvisningsbara. Detta drabbade de afghanska flyktingarna, varav många var ensamkommande barn och ungdomar, hårt. Stoppa utvisningarna till Afghanistan! med 26 000 medlemmar är ett nätverk av svenska stödpersoner och afghanska flyktingar.