Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Infranord AB får förnyat förtroende för drift och underhåll av Inlandsbanan

I den förhandlade upphandlingen som påbörjades i slutet av 2018 står det nu klart att det är Infranord som tilldelas kontraktet.

Avtalet löper över tre år med start från 1 maj 2020 samt ytterligare ett plus ett optionsår.

Det förra avtalet som var av funktionskaraktär erhöll även då Infranord AB. Det nya uppdraget är förändrat i stora avseenden eftersom det nu är upphandlat en utförande-entreprenad. Drift och underhåll av Inlandsbanans radioanläggningar Mobisir kommer att upphandlas separat under hösten 2019.

Tiden fram till kontraktstart kommer att ägnas åt att slutföra och slutbesiktiga den pågående entreprenaden och att tillsammans med Infranord implementera det nya kontraktet och rutiner. En stor hjälp för Inlandsbanans kommande kvalitetskontroll av entreprenaden blir den nya digitala dagbok som Inlandsbanan AB utvecklat och inför till det nya kontraktet.

Vi ser fram emot det fortsatta samarbetet, säger Mats Portinson, infrastrukturchef Inlandsbanan AB

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, Infrastrukturchef, 070-324 50 11, mats.portinson@inlandsbanan.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Mats Portinson

Mats Portinson

Infrastrukturchef 070-324 50 11

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige