Gå direkt till innehåll
Tågklarerarna Birger och Bengt-Olof manövrerar tillsammans denna första dag, ställverket i Arvidsjaur via tågledningsystemet Cactus.
Tågklarerarna Birger och Bengt-Olof manövrerar tillsammans denna första dag, ställverket i Arvidsjaur via tågledningsystemet Cactus.

Nyhet -

Inlandsbanan är först i Sverige med ny typ av fjärrmanövrering

Inlandsbanan moderniserar järnvägen med hjälp av en ny typ av fjärrmanövrering, som man blir först i Sverige att använda sig av, samtidigt ökar man kapaciteten och skapar bättre möjlighet för en säkrare och mer flexibel järnväg. Från och med igår är stationen Arvidsjaur fjärrbevakad - från Sveg.

Resan började med ombyggnationer och modernisering av stationer och ställverk 2015. I samband med detta föddes då idén att kunna fjärrmanövrera ställverken från en annan plats. 2017 upphandlades fjärrmanöversystemet, som levereras av Cactus Rail och nu kommer arbetet att driftsättas.

Inlandsbanan är först i Sverige med denna typ av fjärrmanövrering där flera lokalbevakade mötesstationer ligger geografiskt i följd och eftersom säkerheten är viktigast, har tillståndsprocessen tillsammans med Transportstyrelsen varit omfattande.

Införandet av fjärrmanövreringen av strategiska driftplatser innebär förutom en avsevärd kapacitetsökning av möjliga tåglägen även arbetsmiljö- och miljömässiga fördelar. Den tidigare manuella tågledningen innebär att tågklarerare ofta fått resa för att bemanna driftplatser och hantera lokala tågmöten, fjärrmanövreringen innebär att det arbetssättet avsevärt kommer att minska.

-Tack vare fjärrmanövreringen får vi möjlighet till fyrdubblad trafikkapacitet och vi kan vara flexiblare med tåg och underhåll på vår infrastruktur. Förutom att det är en milstolpe i Inlandsbanans tekniska utveckling så har vi nu även en möjlighet till robustare bemanning och effektivare resursplanering säger Mats Portinson, Infrastrukturchef/Vice VD Inlandsbanan AB

Tågledningscentraler i Sveg, Hoting och Storuman

Från och med onsdag den 13 maj kommer driftplatsen Arvidsjaur att styras från Tågledningcentralen i Sveg. Tågklarerarna på Inlandsbanan genomgår nu utbildning i fjärrmanövreringen och kommer kunna fjärrmanövrera sex olika ställverk från kontoren i Sveg, Hoting och Storuman.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, Infrastrukturchef/Vice VD Inlandsbanan AB,

070-324 50 11, mats.portinson@inlandsbanan.se

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Mats Portinson

Mats Portinson

Infrastrukturchef 070-324 50 11

Relaterat material

Relaterade nyheter

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige