Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Inlandsbanan och Statkraft utreder vätgasdriven godstransport


I en ny avsiktsförklaring avser parterna tillsammans genomföra ett pilotprojekt för att utreda vätgasdriven godstrafik under 2020 - 2021.Satsningen kan möjliggöra koldioxidfria transporter av tungt gods genom halva Sverige - utan att kontaktledningar måste upprättas.

 
I 2018 lanserades världens första vätgasdrivna tåg i reguljärtrafik i Tyskland. Inlandsbanan och Statkraft har nu tecknat en avsiktsförklaring om en gemensam satsning på vätgasdriven, tung godstransport. Satsningen omfattar ett pilotprojekt under 2020 – 2021 då bolagen avser att närmare utreda konvertering av Inlandsbanans dieseldrivna draglok till vätgasdrift. Vid positiva resultat av utredningen kommer man i nästa steg upprätta vätgasproduktion och tillhörande infrastruktur och genomföra tester av vätgasdriven godstrafik på järnväg.

Satsningen följer Inlandsbanans ambition om att skapa en prioriterad godskorridor genom halva Sverige utan koldioxidutsläpp och att samtidigt undvika att upprätta dyra kontaktledningar utmed spåret. Under 2019 genomförde bolaget sin första persontransport med fossilfritt drivmedel. Genom samarbetet med Statkraft, som idag är Europas ledande leverantör av förnyelsebar energi, bereds nu nya möjligheter att genomföra en konvertering till vätgasdriven, koldioxidfri godstransport.

- Det här är ett mycket viktigt steg för att tillförse transportmöjligheter för alla våra kunder inom den tunga industrin som har mycket höga miljökrav, säger Inlandsbanans VD Peter Ekholm.

I ett uttalande uttrycker även Statkrafts VP för vätgas, Ulf Eriksen, sin tillförsikt till samarbetet.

- Statkraft anser att vätgas från förnyelsebar energi blir helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter och detta projekt ger intressanta möjligheter i den utvecklingen.

För mer information kontakta:

Therese Fanqvist, Kommunikation- och Marknadschef Inlandsbanan AB, 070-328 91 82, therese.fanqvist@inlandsbanan.se

Gunilla Lundén, kommunikationschef Statkraft Sverige: 070-521 31 16, gunilla.lunden@statkraft.com

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad 070-328 91 82

Relaterade nyheter

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige