Gå direkt till innehåll
Tågväxelvärmaren är gjord av tunna folier av PTC-gummi och skyddas mekaniskt av en stålinkapsling.  Huvudmålet är att värma rälshuvudet, rälsfoten och rälstungan så effektivt som möjligt för att hålla de rörliga delarna i växeln fria från is och snö
Tågväxelvärmaren är gjord av tunna folier av PTC-gummi och skyddas mekaniskt av en stålinkapsling. Huvudmålet är att värma rälshuvudet, rälsfoten och rälstungan så effektivt som möjligt för att hålla de rörliga delarna i växeln fria från is och snö

Nyhet -

​Innovativ tågväxelvärmare testas på Inlandsbanan

En självreglerande tågväxelvärmare har installerats i växlarna på Röjan station i Bergs kommun. Det är första gången den tekniska lösningen testas i vintermiljö. 

Testet är ett gemensamt projekt mellan Inlandsbanan AB och den svenska innovatören Conflux AB och kommer att pågå till och med vintern 2020. Det unika med systemet är att de elektriska värmarna inte kan överhettas och inte behöver någon regleringselektronik eller överhettningsskydd.

– Det ska bli intressant att följa testet i vintermiljö då växelvärmaren sedan tidigare endast finns installerad i en växel i Stockholm. Vi förväntar oss en avsevärt högre energieffektivitet än konventionella värmare och därigenom en mer ekonomisk och miljömässigt hållbar lösning helt i linje med Inlandsbanans hållbarhetsmål och nyligen erhållna ISO 14001-certifiering, säger Mats Portinson, infrastrukturchef på Inlandsbanan AB.

Under 2020 avser Inlandsbanan att installera fler växelvärmesystem för testning såväl värmda med el som med gas. 

– När testen är avslutade kommer vi besluta vilket växelvärmesystem som ska installeras i större skala längs Inlandsbanan, säger Mats Portinson.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Mats Portinson, infrastrukturchef Inlandsbanan AB, 070 – 324 50 11 mats.portinson@inlandsbanan.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige