Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Nytt tågsamarbete Inlandsbanan - Tågab

De två järnvägsföretagen Inlandsbanan AB och Tågåkeriet i Bergslagen AB, Tågab, utreder ett närmare samarbete, som kan innebära att Inlandståg AB, ett dotterbolag till Inlandsbanan AB, tas över av Tågab.

Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner från Kristinehamn i söder till Gällivare i norr. Huvudkontor och en verkstad finns i Östersund.

Tågab räknas vid sidan av Inlandsbanan som Sveriges mest kompletta järnvägsföretag; gods- och persontrafik, verkstad och egna spår i anslutning till verkstaden. Huvudort är Kristinehamn, längst söderut på Inlandsbanan.

Inlandståg är ett relativt litet tågföretag med ca 25 anställda, främst lokförare, växlare och reparatörer. Tågab har ca 160 anställda.

Alla tågföretag, oavsett storlek, möts av ökande krav från myndigheter, EU, etc. För ett litet företag som Inlandståg kan det bli ekonomiskt betungande. Tågab har redan flera specialistfunktioner, som kan vara till nytta för båda företagen.

- Synergierna är uppenbara, säger både Otto Nilsson, vd i Inlandsbanan AB, och Lars Yngström, vd i Tågab.

  Tågab:s avsikt är att driva verkstaden i Östersund vidare och erbjuda lokförare och växlare fortsatt jobb, ibland också på nya sträckor, säger Lars Yngström.

  Varumärket Inlandståg kommer att behållas.

  Fackliga organisationer ska informeras, innan affären är klar.

  Ytterligare info:

  Otto Nilsson, Inlandsbanan AB, tel. 070-640 27 99.

  Lars Yngström, Tågab, tel. 0550-875 55.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner

  Kontakter

  En viktig del av Sveriges infrastruktur

  Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

  Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

  Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

  Inlandsbanan AB
  Storsjöstråket 17
  831 34 Östersund
  Sverige