Gå direkt till innehåll
En dragkraft som utvecklar inlandet - till nytta för hela Sverige
En dragkraft som utvecklar inlandet - till nytta för hela Sverige

Nyhet -

Träffa Inlandsbanan på Elmia Nordic Transport Infrastructure 8–10 oktober

Elmia Nordic Transport Infrastructure är en ny mässa om transporter, transportslagsövergripande infrastruktur, intermodalitet och samhällsbyggande som arrangeras tillsammans med Elmia Nordic Rail i Jönköping. Vår transportinfrastruktur behöver utvecklas för att bli säkrare, effektivare och miljövänligare.

Inlandsbanan är självklart på plats på mässan och presenterar Inlandsbanans nutid och framtid – hur en utveckling av banan genom ökad kapacitet, snabba och säkra godstransporter och moderna persontrafiksatsningar i Sveriges inland kan bidra till en hållbar transportinfrastruktur.

Besök vår monter

Vi hälsar dig varmt välkommen till monter A06:18 så berättar vi om vilka tjänster och produkter vi erbjuder. Samt vilka lokala, regionala, nationella och internationella fördelar och nyttor Inlandsbanan kan bidra till.

Kom gärna och lyssna till vårt seminarium - Så skapar vi en prioriterad godskorridor utan utsläpp där vi tillsammans med LKAB presenterar vilka möjligheter och behov som finns för en hållbar svensk transportlogistik.

Talare: Peter Ekholm Inlandsbanan AB och Hans-Olof Wettainen LKAB

När: tisdag 8/10 kl. 15.00-15.40 Lokal B3, Hall B

Inlandsbanan och Inlandståg – en komplett järnvägskompetens

Inlandsbanan är en pålitlig leverantör av järnvägstransporttjänster. Vi arbetar nära våra kunder och samarbetspartners, för att hitta välanpassade lösningar och göra snabba insatser. Inlandståg erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person och turisttrafik. Vi skapar kundspecifika helhetslösningar med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon och personal, verkstadsarbeten och utbildningstjänster.

Framtidens persontrafik i inlandet

Persontrafik bidrar till regional utveckling genom bättre tillgänglighet och starkare konkurrenskraft för inlandets besöksnäring, invånare och näringsliv. Om fler ska vilja bosätta sig i Norrlands inland krävs att jobb, skola och service blir mer tillgängliga genom bättre resmöjligheter. Inlandsbanans mål är att minska restiden och samtidigt avstånden i inlandet.

Vid frågor kontakta Therese Fanqvist Marknadschef, 070-328 91 82

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterade event

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige