Gå direkt till innehåll
Inlandsbanan AB avfärdar Trafikverkets nya funktionsutredning

Pressmeddelande -

Inlandsbanan AB avfärdar Trafikverkets nya funktionsutredning

Inlandsbanan AB motsätter sig Trafikverkets nya funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet”. I rapporten intar Trafikverket en ogrundat negativ och konkurrensinriktad inställning till Inlandsbanan. Inlandsbanans ledning menar att det här är kontraproduktivt för att ta Sverige ur Coronakrisen, och att det just nu krävs en kraftsamling på infrastrukturprojekt som kan genomföras omedelbart.

Trafikverkets funktionsutredning ”Inlandsbanans funktion i transportsystemet” (TRV 2018/131550) avser ”utreda Inlandsbanans förutsättningar och framtida funktion i transportsystemet”. I rapporten uttrycker Trafikverket dock en grundlöst negativ inställning till Inlandsbanan, med uppgifter som saknar verklighetsförankring men som avser hindra utvecklingen av infrastrukturen. Inlandsbanan AB uppmärksammar särskilt följande punkter i rapporten som problematiska:

  • Att Trafikverket i rapporten visar att ”systemtågen” bör behållas på egen räls. Därmed gör Trafikverket sig själva till en konkurrent till Inlandsbanan. Inlandsbanan ser inte Trafikverket som en konkurrent utan som en partner, men Trafikverkets analys utmanar partnerskapet.
  • Att Trafikverket utan angiven grund ifrågasätter Inlandsbanans planer avseende att bygga ut järnvägen till 2025. Det här är en hållbar infrastruktursatsning av centralt värde för svensk arbetsmarknad efter Coronakrisen. Trafikverket anger dock att planen är orealistisk, utan att redovisa varför.
  • Att Trafikverket väljer att jämföra Inlandsbanans projekt med infrastruktur som varken existerar eller är beslutad.

Inlandsbanan AB delar inte Trafikverkets analys i rapporten, och hade hoppats på ett mer utvecklingsorienterat förhållningssätt i fråga om satsningen på hållbar infrastruktur. I synnerhet då bygget av Inlandsbanans järnväg, på ett sätt som är unikt i Sverige, kan inledas redan 2021.

- För att ta Sverige ur Coronakrisen behövs en omedelbar kraftsamling på hållbar infrastruktur – i synnerhet på den infrastruktur som kan tillskapas fort. Ogrundat negativa omdömen har inte en plats i den här samhällsviktiga satsningen, säger Inlandsbanans vd Peter Ekholm.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige