Gå direkt till innehåll
Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn är viktig som förbindelselänk mellan de tunga industrierna vid kusten och inlandsbanan, om den rustades upp skulle mer godstrafik kunna transporteras på inlandsbanan
Tvärbanan Arvidsjaur-Jörn är viktig som förbindelselänk mellan de tunga industrierna vid kusten och inlandsbanan, om den rustades upp skulle mer godstrafik kunna transporteras på inlandsbanan

Pressmeddelande -

Inlandsbanan AB motsätter sig Trafikverkets beslut om tvärbanan


Tillsammans med 18 politiska företrädare för ägarkommunerna opponerar sig Inlandsbanan AB mot Trafikverkets påtänkta förslag om att avveckla tvärbanan mellan Arvidsjaur och Jörn. Enligt beslutsunderlaget avses bandelen upplåtas till externa aktörer för att utgöra en testbana för järnvägstrafik. 

Förutom att stänga en öppen anläggning för trafik skulle det här beslutet göra det omöjligt att utveckla Inlandsbanan till ett framtida transportstråk. Ärendet föregriper även den utredning som just nu pågår i fråga om Inlandsbanans framtida funktion.

- I rollen som pulsåder för inlandet, och som förenande länk mellan individer, näringsliv och industriverksamhet över hela Norrland, är vi starkt kritiska till det här påtänkta beslutet. Tvärbanan är av en avgörande betydelse för det projekt som Inlandsbanan AB arbetar för i fråga om att skapa en effektiv godstrafik och att underlätta en integration med det nationella järnvägsnätet. Beslutet skulle helt omöjliggöra den här ambitionen, säger Inlandsbanans AB:s styrelseordförande Katarina Nyberg Finn i en kommentar.

Beslut i ärendet avses fattas under Trafikverkets styrelsemöte den 18 december 2019 och ett beslut om upplåtelse går inte att överklaga. Avgörandet i ärendet kommer alltså att föregripa den nu pågående utredningen om Inlandsbanans framtida funktion som Trafikverket gör på ett regeringsuppdrag. Inlandsbanan AB kräver att ett beslut om upplåtelse skjuts på framtiden. 

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB, 072-202 53 63, katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige