Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inlandsbanan byter vd

Styrelsen för Inlandsbanan AB har idag kommit överens med vd Peter Ekholm om att han lämnar rollen som vd för bolaget.

Peter Ekholm har gjort goda insatser Inlandsbanan under de fem år han har varit anställd som vd för koncernbolaget. Det infrastrukturprojekt Inlandsbanan med kraft drivit de senaste åren har påvisat att Inlandsbanan på kort tid kan skapa en järnvägslänk till nytta för inlandet och hela Sverige.

Peter Ekholm avslutar sin anställning idag 21 maj 2021.

- Peter har gjort ett utmärkt arbete med att driva det här för Sverige viktiga infrastrukturprojektet. Den strategiska inriktning och position Inlandsbanan nu har tagit kommer att ställa krav på ett nytt ledarskap varför styrelsen beslutat att genomföra ett ledarskifte. Detta är rätt tidpunkt för förändring då bolaget går in i en ny fas i det fortsatta arbetet med att utveckla bolaget och realisera en rustning av Inlandsbanan, säger styrelsens ordförande Katarina Nyberg Finn.

Processen för att rekrytera en ny vd påbörjas omgående. Tills att en ny permanent vd finns på plats kommer Mats Portinson att vara tillförordnad vd och ordförande Katarina Nyberg Finn tar som rollen som arbetande styrelseordförande. Mats Portinson är idag vice vd samt Infrastrukturchef på Inlandsbanan.

För mer information kontakta

Katarina Nyberg Finn, styrelseordförande Inlandsbanan AB, 072-202 53 63

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige