Gå direkt till innehåll
På tågen och i Inlandsbanans lokaler finns hjärtstartare registrerade i nationella hjärtstartarregistret
På tågen och i Inlandsbanans lokaler finns hjärtstartare registrerade i nationella hjärtstartarregistret

Pressmeddelande -

Inlandsbanan månar om människors liv och hälsa

På Inlandsbanan genomgår all personal regelbundet utbildning i första hjälpen hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare samt grundläggande brandkunskap.

För Inlandsbanan är det viktigt att all personal kan hjälpa till att rädda liv där det behövs och när det behövs. Samtliga anställda i koncernen får sådan utbildning. Nu senast är det tågvärdarna som jobbar ombord på tågen under sommaren som har utbildats.

Hjärtsäker zon

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp är det bråttom om livet ska kunna räddas. På tågen och i Inlandsbanans lokaler finns hjärtstartare. Företaget är certifierade enligt den svenska standarden Hjärtsäker zon – användning av hjärtstartare i offentliga och andra miljöer utanför sjukvården.

– Vi ser det som självklarhet att utbilda vår personal enligt den nya svenska standarden Hjärtsäker zon. På ett tåg genom Norrlands inland där det kan vara långt till närmaste sjukhus så är det avgörande att vi har rätt förutsättningar för att ta hand om våra resenärer, säger Therese Fanqvist, kommunikationschef Inlandsbanan AB.

Till hjälp med utbildningarna och certifieringen använder Inlandsbanan Akuthjälpen i Åre.

Hjärtsäker zon är ett område som uppfyller nedan kriterier:

  • det finns rutiner och beredskap för att kunna hantera ett hjärtstopp och larma 112
  • det finns kompetens i hjärt-lungräddning så att hjälp omgående kan sättas in
  • all personal vet var hjärtstartaren finns och kan hantera den
  • behandling med hjärtstartare kan ske inom tre minuter
  • hjärtstartaren är registrerad i nationella hjärtstartarregistret

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Therese Fanqvist, Chef Kommunikation och marknad, 070-328 91 82, therese.fanqvist@inlandsbanan.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige