Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inlandståg först i Sverige att bli ECM-certifierade för både godsvagnar, lok och motorvagnar

Inlandståg har erhållit ett ECM-certifikat för sin verkstadsrörelse. Certifikatet omfattar både lok, motorvagnar och godsvagnar vilket bolaget är först ut i Sverige med att få. Det betyder att Inlandståg i rollen som underhållsansvarig enhet utvecklar, planerar och utför underhåll på järnvägsfordon med en kvalitetssäkring från ECM-certifiering.

Alla fordon som trafikerar järnvägsnäten inom EU ska ha en utpekad underhållsansvarig (ECM). För godsvagnar gäller att en organisation behöver ha en certifiering som ECM för att få vara det. Från och med juni 2022 så gäller det samtliga järnvägsfordon. Ansvaret som underhållsansvarig enhet innefattar fyra funktioner; Ledning, utveckling, styrning samt utförande av underhåll. De tre senare funktionerna kan lejas ut till andra organisationer men den registrerade ECM måste själv stå för ledningsfunktionen. Inlandstågs certifikat gäller för samtliga fyra funktioner.

- Att vi på Inlandståg och vår verkstad nu är certifierade för ECM bekräftar att vårt underhållssystem är av toppklass och något vi kan vara mycket stolta över. Att vi dessutom är först i Sverige att ha ECM-certifiering gällande godsvagnar, lok och motorvagnar känns extra roligt och visar att vi strävar framåt och är ute i god tid inför certifieringskravet 2022. Att vi själva har certifiering för alla fyra funktioner innebär också att vi blir självständiga och lättare kan ta externa jobb säger Fabian Grönvik, fordonsansvarig Inlandståg AB.

Inlandståg är en stark aktör i inlandet med ett proaktivt arbete för hållbart underhåll av järnvägsfordon. Både när det gäller den egna fordonsflottan, och på uppdrag av andra operatörer eller fordonsägare.

- Jag är mycket stolt över mina kollegor som presterat detta. Det betyder mycket för regionen i form av verkstadskapacitet och för Inlandståg betyder det att vi visar att vi levererar god kvalité och är en kraft att räkna med säger Maria Cederberg vd Inlandståg AB.

Kort om ECM

ECM är en förkortning för Entity in Charge of Maintenance, alltså underhållsansvarig enhet. För att ett järnvägsfordon ska få tas i bruk måste en underhållsansvarig enhet (ECM) som ansvarar för att fordonet är i säkert skick ha utsetts. Syftet med ECM-certifieringen är att säkerställa att enheten som ansvarar för underhållet har ett godkänt underhållsstyrningssystem, uppfyller kraven i EU 2019/779 samt kan garantera att de fordonen enheten ansvarar för är i säkert skick.

Om Inlandståg

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten samt utbildningstjänster. Verkstaden tillhandahåller personal med den specialistkompetens och yrkesskicklighet som krävs för underhåll av järnvägsfordon och erbjuder bland annat tjänster såsom:

  • Lok- och vagnsreparationer; el- och diesellok, godsvagnar, arbetsmaskiner. Tungt underhåll

Inlandståg är även certifierad enligt ISO 14001

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Fabian Grönvik, fordonsansvarig Inlandståg AB, 073-820 76 72, fabian.gronvik@inlandstag.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Kontakter

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige