Gå direkt till innehåll
Inlandstågs RC4, även kallad Elektra transporterar massaved från Hissmofors till Iggesund. Elloket förväntas attrahera fler transportkunder.
Inlandstågs RC4, även kallad Elektra transporterar massaved från Hissmofors till Iggesund. Elloket förväntas attrahera fler transportkunder.

Pressmeddelande -

Inlandståg utökar fordonsflottan med ellok

För att bättre kunna möta det ökade behovet av hållbara transporter på järnväg så har tågoperatören Inlandståg AB köpt in ett ellok av modell RC4.

Inköpet av loket skapar ökade transportmöjligheter på järnväg, även utanför den oelektrifierade Inlandsbanan och är ett steg i att bolaget ska kunna erbjuda sina kunder hållbara gods- och persontransporter men även för att ta sitt ansvar för att nå de nationella miljömålen. Företaget har som mål att deras spårbundna fordon ska vara fossilfria 2020.

Idag består godstransporterna i huvudsak av skogsråvaror och dragkraften består av sex stycken diesellok. Sedan tidigare erbjuds alla godskunder en fossilbränslefri transport genom att använda HVO istället för diesel.

- Det här innebär att vi kommer att kunna göra fler och längre godstransporter på ett mer miljövänligt och även ekonomiskt hållbart sätt. Vi vet att många tar sitt gods vidare på lastbil och vi vill med elloket erbjuda en längre resa med järnväg som är bättre för miljön, säger Maria Cederberg, chef för Inlandståg AB.

Inlandståg, som till skillnad från många tågoperatörer, har tillstånd att köra både gods- och persontrafik i hela Sverige har idag flera kunder som har transporter på Inlandsbanan men som har uttryckt en önskan om att kunna utöka transporten vidare ut i Sverige, på elektrifierade banor.

- Kunderna anser att vi är flexibla och har korta ledtider mellan förfrågan och aktivitet så det finns också en marknad för oss där kunden enbart vill köra på elektrifierade delar, och Elektra som vårt nya ellok heter signalerar att Inlandståg och Inlandsbanan är på frammarsch och att vi behövs på marknaden, avslutar Maria Cederberg.

Om fordonet

Loket är av modell RC4 1139 0ch byggdes 1975. Det väger 76 ton och är 15,5 meter. Det ägdes tidigare av Green Cargo. Det är lackerat i ny profil och på sikt kommer de flesta av bolagets fordon att få samma profil.

Loket kommer att visas upp vid Lokstallet i Östersund på fredag 15/11 kl. 15.00. Media är välkomna. Kontakta Maria Cederberg på 070-559 10 99 för mer information.

Det här är Inlandståg

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Inlandståg skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar, med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten samt utbildningstjänster.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Maria Cederberg, chef Inlandståg AB, 070 – 559 10 99, maria.cederberg@inlandstag.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige