Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inlandståg vinner röjningsuppdrag

Trafikverket har fått i uppdrag att säkerställa att det ska gå snabbare att evakuera resenärer, röja spår och bärga trasiga tåg. De har under hösten upphandlat en tjänst med diesellok och personal på 11 områden i Sverige. Inlandståg AB, med sitt säte i Östersund har fått förtroendet för ett av dessa områden och kommer från och med april nästa år ha uppdraget för i händelse av störning bistå med dieseldrivet hjälplok.

Uppdraget gäller från och med 30/4 2020 och tre år framåt och avser sträckan på Mittbanan från Storlien till öster om Bräcke. I huvudsak innebär det att om ett gods- eller persontåg blir fast på linjen så har Inlandståg i uppdrag att med dieseldrivet hjälplok dra bort det så att andra tåg snabbare ska kunna passera.

-Det är positivt att det tas tillvara på de resurser som vi som operatör har i närområdet. Inlandståg har säkerställt resurser för avtalet i form av både fordon, personal och verkstad, säger Hans Jonsson produktionschef godstrafik, Inlandståg AB.

Bakgrund

Trafikverket fick i november 2017 uppdraget från regeringen att införa en effektivare hantering vid störningar i tågtrafiken. Dieselloken, kortare inställelsetider för personal och tydligare operativa arbetssätt internt och externt är en del i förbättringen. Upphandlingen har pågått under hösten och blev klar för ett par veckor sedan.

-Att Trafikverket säkerställer att resurser finns tillgängliga för att öka ha en god trafik även vid större störningar är bra. Tidigare har det inte funnits några tydliga rutiner för röjning av tåg vilket ibland har lett till stora bekymmer för resenärerna, säger Maria Cederberg, chef Inlandståg AB.

Det här är Inlandståg

Inlandståg är ett helägt dotterbolag till Inlandsbanan AB som erbjuder transport- och logistiklösningar i form av gods-, person- och turisttrafik. Inlandståg skapar kundspecifika, intermodala helhetslösningar, med hög säkerhet och kvalitet. I verksamheten ingår även uthyrning av fordon, verkstadsarbeten samt utbildningstjänster.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Maria Cederberg, chef Inlandståg AB, 070 – 559 10 99, maria.cederberg@inlandstag.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige