Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Klart med två nya vd:ar till Inlandsbanan

Nu är det klart med två vd:ar till Inlandsbanans dotterbolag Inlandståg AB samt Destination Inlandsbanan AB. Maria Cederberg och Björn Nilsson tillträder de nya tjänsterna den 16 september.

Maria Cederberg har utsetts till ny vd för Inlandståg AB. Hon kommer närmast från ett jobb som chef inom Inlandståg. Maria har lång erfarenhet från tågbranschen och hon har bland annat varit affärschef på Tågkompaniet, Sverigechef för SJ:s manuella säljkanaler och vd för Destination Vemdalen.

- Jag är otroligt stolt över att få förtroendet att leda Inlandståg, säger Maria Cederberg. Tillsammans med fantastiska medarbetare, ägare och styrelse kommer vi fortsätta att skapa tillväxt inom både person- och godstrafik. Vi ska utveckla vår egen verkstadsverksamhet för att erbjuda branschen kapacitet regionalt. Att dessutom få äran att arbeta inom en bransch som påverkar både människa och miljön positivt gör mig extra ödmjuk inför uppdraget.

Ny vd för Destination Inlandsbanan blir Björn Nilsson. Björn har haft tidigare roller inom affärsutveckling, försäljning och ledning inom betalindustrin, bank och revisionsvärlden. Han har bland annat arbetat med affärsutveckling på Grant Thornton i Sverige och London samt varit vd på FastTrack.

- Min ambition är att Destination Inlandsbanan ska ha en tät och nära dialog med det lokala näringslivet i inlandet och inte minst marknaden. Jag ser fram emot att tillsammans med alla inom Inlandsbanan, det lokala näringslivet i respektive kommun och samarbetspartners skapa ett ännu mer levande inland och att få fler människor att ta del av och leva och verka i vår fantastiska miljö, säger Björn Nilsson.

Både Björn och Maria tillträder den 16 september.

Det var i våras som Inlandsbanans koncernstyrelse påbörjade en rekrytering av vd till respektive dotterbolag.

- Vi stärker upp organisationen för att klara de utmaningar vi står inför. Nu kan vi fokusera än mer på en utveckling av Inlandsbanan och få till stånd den upprustning som är så nödvändig för tillväxten i inlandet och till nytta för hela Sverige. Tillsättningen av vd-tjänster för dotterbolagen säkerställer även oberoende mellan företagen vilket är i linje med kommande järnvägslagstiftning för avreglerad järnväg i Europa. Vi är otroligt glada över förstärkningen av två nya vd med gedigen erfarenhet från såväl järnvägsbranschen som försäljning och affärsutveckling, säger Katarina Nyberg Finn, Styrelseordförande i Inlandsbanan AB.

För mer information kontakta:

IBAB:s Kommunikations- och Marknadschef Therese Fanqvist:
Tfn: 070-328 91 82
E-post: therese.fanqvist@inlandsbanan.se

IBAB:s Styrelseordförande Katarina Nyberg-Finn
Tfn: 072-202 53 63
E-post: katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige