Gå direkt till innehåll
Nya fordon är en förutsättning för moderna persontransporter på järnväg. 2017 gjorde WSP en fordonsutredning på Inlandsbanans uppdrag som föreslog just den tågmodell som nu köpts in.
Nya fordon är en förutsättning för moderna persontransporter på järnväg. 2017 gjorde WSP en fordonsutredning på Inlandsbanans uppdrag som föreslog just den tågmodell som nu köpts in.

Pressmeddelande -

Nya tåg för en utvecklad kollektivtrafik

Inlandsbanan har köpt in fem motorvagnar av modellen Alstom Lint. Moderna tåg skapar möjligheter för en utveckling av kollektivtrafiken i inlandet.

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Länstrafikbolagen i Jämtland och Dalarna, Inlandsbanan AB samt kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora har sedan hösten 2018 bedrivit ett aktivt arbete för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet. Nu tas helhetsgrepp om inlandstrafiken mellan Mora och Östersund.

– Genom arbetsgruppens arbete, samt inköp av nya tåg finns nu helt nya möjligheter. Dessutom har bolaget Inlandsbanan ett uppdrag i ägardirektivet att ta tillbaka kollektivtrafiken till järnvägen Inlandsbanan, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Inlandsbanan har tillsammans med Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och näringslivet sedan 2012 kört Snötåget på sträckan Östersund-Mora, tur och retur. Trafiken har gått parallellt med den upphandlade Länstrafikbussen. Utvecklingen har varit mycket positiv och kollektivtrafiken på sträckan har mer än fördubblats sedan 2012.

– Vi ser ett starkt intresse att åka tåg och knappt hälften av resenärerna åker hela sträckan Mora-Östersund. Inlandsbanan är bevisligen en naturlig resväg mellan västra Mälardalen och Jämtland, via Dalarna, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

– Moderna fordon är en förutsättning för en framtida kollektivtrafik på Inlandsbanan säger Per-David Wennberg, vd Länstrafiken i Jämtlands län.

– Tågen är ryggraden i vårt trafiksystem och ger resenären den bästa och snabbaste resan på lite längre avstånd. Från Region Dalarna ser vi fram emot vidare diskussioner med Inlandståg för att utvärdera på vilket sätt denna investering kan leda till resenärsnytta, säger Bengt Benjaminsson, förvaltningschef Dalatrafik /Region Dalarna, kollektivtrafikförvaltningen.

Bättre möjligheteter till snabb och bekväm arbetspendling är även avgörande för kommunernas attraktionskraft.

– För Bergs kommun är snabbare och säkrare pendlingsmöjligheter in och ut från vårt största arbetsmarknadsområde Östersund viktigt, för att människor ska välja att bo och verka i vår kommun, säger Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande Bergs kommun.

– För oss som lever och verkar i Härjedalen är en modern kommunikationsled till Stockholm viktig för tillgängligheten och våra besökare, säger Lars-Gunnar Nordlander, kommunstyrelsens vice ordförande Härjedalens kommun.

Arbetsgruppen utreder just nu möjligheter för pendeltågstrafik Orsa-Mora.

– Det här skapar möjlighet för att få till pendeltågstrafik Orsa-Mora vilket är viktigt för regionens utveckling och efterlängtat av Orsaborna efter det framgångsrika testet för två år sedan, säger Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun.

Vill du veta mer, kontakta gärna:

Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB, 070 – 241 53 16, peter.ekholm@inlandsbanan.se
Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun, 0250-55 21 13, mikael.thalin@orsa.se
Therese Kärngard, kommunstyrelsens ordförande Bergs kommun, 070-303 15 50, therese.karngard@berg.se
Lars-Gunnar Nordlander, kommunstyrelsens vice ordförande Härjedalens kommun, 0680-161 20, Lars-Gunnar.nordlander@herjedalen.se
Per-David Wennberg, vd Länstrafiken Jämtland, 063-554 13 21, per-david.wennberg@lanstrafiken-z.se
Bengt Benjaminsson, förvaltningschef Dalatrafik, 070-619 08 79 bengt.benjaminsson@dalatrafik.se

Fakta om tågen

Inlandståg AB, dotterbolag till Inlandsbanan AB, har i veckan köpt fem stycken begagnade motorvagnar av märket Alstom Lint 41. Alstom Lint är en av väldens mest tillverkade motorvagnar, bara i Danmark rullar ett knappt 100-tal och de tillverkas fortfarande. Inlandstågs nya motorvagnar är av årsmodell 2001–2002 och har trafikerat regionala järnvägar i Nederländerna. Vagnarna som levereras under 2019 är i ovanligt bra skick och har kunnat förvärvats till ett mycket attraktivt pris. Det ger resurser att säkra vinterdrift och göra anpassningar efter resenärernas behov. Fordonen är 41 meter långa och innehåller just nu 134 sittplatser avsett för kortare resor, motsvarande Orsa-Mora. För en trafik med längre restid, Östersund-Mora, behöver inredningen anpassas för bättre komfort.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Presskontakt

Therese Fanqvist

Therese Fanqvist

Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

Relaterat innehåll

En viktig del av Sveriges infrastruktur

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Inlandsbanan AB
Storsjöstråket 17
831 34 Östersund
Sverige