Gå direkt till innehåll
Tidigare VD återvänder till Inlandsbanan

Pressmeddelande -

Tidigare VD återvänder till Inlandsbanan

Vintern 2015 lämnade Otto Nilsson efter fem år posten som vd för Inlandsbanan AB och dess två dotterbolag. Nu är han tillbaka i Östersund och återvänder till VD-stolen på Inlandsbanan AB.

I våras lämnade Peter Ekholm sin tjänst som vd för Inlandsbanan AB och nu står det klart att hans föregångare Otto Nilsson, som 2015 blev rekryterad till järnvägsentreprenören Strukton Rail, kommer tillbaka som vd. Otto Nilsson har under sin tid på Strukton Rail haft ledande befattningar som regionchef, chef för innovation och teknik och under de senaste åren marknadschef. Otto har tidigare arbetat som säkerhets- och kvalitetschef inom järnväg samt varit avdelningschef för sjöfart och spårtrafik på Statens Haverikommission. Otto Nilsson tillträder tjänsten som vd 18 oktober.

- Jag är glad att vi kunnat återrekrytera Otto Nilsson till Inlandsbanan. Vi sökte ett nytt ledarskap och med Otto får vi ett nygammalt. Med hans gedigna bakgrund inom branschen och stora kunskap om bolaget, kommer Inlandsbanan snabbt kunna ta sig an utmaningar och utvecklingsmöjligheter både här och nu och framåt. Nu fortsätter vi med kraftarbetet med att stärka Inlandsbanans unika möjligheter att kunna transportera både människor och gods genom inlandet säger Katarina Nyberg Finn, Inlandsbanans styrelseordförande.

- Det känns fantastiskt att få möjligheten att leda Inlandsbanan AB in i framtiden och mitt engagemang för Inlandsbanan har inte svalnat under åren jag varit borta. Det finns naturligtvis utmaningar men utvecklingen av samhället med ett ökat fokus på hållbarhet och stora industrisatsningar i norra Sverige gör att Inlandsbanan är viktigare än någonsin. Jag har under min tid på Strukton Rail arbetat mycket med innovation och affärsutveckling på en europeisk nivå och vidgat min kompetens. Erfarenheter jag tar med mig till Inlandsbanan, säger Otto Nilsson.

  Vid tidpunkten då Otto Nilsson tillträder som vd återgår Mats Portinson, som sedan i maj verkar som tillförordnad vd, till sin roll som bolagets Infrastrukturchef.

  Vill du veta mer, kontakta gärna:

  Katarina Nyberg-Finn, Styrelseordförande Inlandsbanan AB, 072-202 53 63, katarina.nyberg-finn@inlandsbanan.se


  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan.

  Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

  Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

  Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

  Presskontakt

  Therese Fanqvist

  Therese Fanqvist

  Presskontakt Chef kommunikation och marknad Operativ chef Destination Inlandsbanan AB 070-328 91 82

  En viktig del av Sveriges infrastruktur

  Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB samt dotterbolagen Destination Inlandsbanan AB och Inlandståg AB. Inlandsbanan AB ägs av 19 kommuner längs banan. Dotterbolagen Destination Inlandsbanan och Inlandståg AB ägs till 100 % av moderbolaget. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

  Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

  Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

  Inlandsbanan AB
  Storsjöstråket 17
  831 34 Östersund
  Sverige