Gå direkt till innehåll
Fem års banbrytande tester av elväg avslutas i Lund

Pressmeddelande -

Fem års banbrytande tester av elväg avslutas i Lund

Elvägsprojektet Evolution Road i Lund har resulterat i konkret kunskap och validering av hur elvägar kan bidra i utvecklingen av elektrifierade transporter och minskade klimatutsläpp. Efter fem års tester och demonstration av elväg på allmän väg avslutas därmed Evolution Road, och som en sista del i projektet avinstalleras elvägen. Resultaten kommer Trafikverket till del – för den fortsatta utvecklingen mot framtidens fossilfria transporter.

Projektet har väckt stort intresse och attraherat internationella besökare till Lund för att se och uppleva elvägen på plats. I projektet har företag, forskare och offentlig sektor arbetat och tillsammans utfört en stor mängd tester för att verifiera elvägstekniken och bidra till ny kunskap. Elvägen möjliggör en halvering av batteristorleken i fordonen, vilket ger stora miljövinster. Den konduktiva tekniken ger de höga effektuttag som behövs för framförsel av godstransporter, såsom bussar och lastbilar. Elvägen är också klimatsäkrad efter tester av installation och underhåll i kallt klimat.

Projektet är ett uppdrag från Trafikverket, som 2019 gav konsortiet Evolution Road i uppdrag att testa och demonstrera elvägsteknik från företaget Elonroad. Genom att undersöka användande, byggande, drift och underhåll men också hur elvägar kan bidra till att minska påverkan av klimatutsläpp från tung trafik, ville Trafikverket inhämta mer kunskap om den innovativa elvägstekniken.

-Vi på Trafikverket är mycket nöjda med det resultat som levererats från projektet. Vi har tillsammans lärt oss mycket under de åren som projektet pågått och det har skapat en värdefull kunskapsbas för det fortsatta arbetet med elvägar både inom Sverige och internationellt. Kunskapen kommer bana väg för utvecklingen mot framtidens fossilfria transporter, säger Sofia Magnusson, projektledare,Trafikverket.

-Projektet Evolution Road har varit ett fantastiskt pilotprojekt för Elonroad och banat väg för att vi nu bygger världens första elmotorväg utanför Paris. Genom att integrera laddningsteknologi direkt i vägen kan vi minska kraven på stora batterier och behovet av att stanna för att ladda, vilket ökar effektiviteten för bland annat tunga fordon som lastbilar och bussar. Samarbetet med partnerföretagen och stödet från Trafikverket har varit avgörande för framgången av projektet och jag vill tacka alla inblandade, säger Karin Ebbinghaus, vd Elonroad.

-Detta projekt är ett fantastiskt typexempel på hur vi som kommun kan låta innovativa lösningar testas i verkligheten. Vi ser detta som en framtidslösning då vi går mot en mer elektrifierad fordonsflotta framför allt i de större städerna. Lunds kommun ska vara klimatneutralt 2030 och då behövs alla lösningar för att nå målet, säger Adam Sandgren, näringslivschef Lunds kommun.

-Vi är stolta över projektet Evolution Road, som varit ett mycket lyckat innovationsprojekt där samarbetet mellan akademi, privat näringsliv och offentlig partner varit nyckeln till framgången. Vi vill tacka alla som har bidragit till och deltagit i projektet, säger Maria Edgren, projektledare, Innovation Skåne.

Om elvägar
Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan ladda under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon. Den elväg som testats i projektet Evolution Road är en konduktiv markbunden lösning, vilket innebär att fordonet har direktkontakt med laddskenor på vägen via en strömavtagare. Tekniken är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Om elvägsprojektet Evolution Road
Evolution Road är ett privat-offentligt samarbete mellan nio aktörer från näringsliv, universitet och offentlig sektor. Projektet är en förkommersiell upphandling beställd av Trafikverket. Målet är att skapa kunskap och lärdomar om elvägar under projektets alla faser, som inkluderar att bygga, testa och därefter återställa vägen. Kunskapen blir ett viktigt bidrag för att nå ett fossilfritt elektrifierat transportsystem. Samarbetspartners är Elonroad AB, Innovation Skåne, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds tekniska högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB samt Statens väg och transportinstitut. Läs mer om elvägsprojektet: www.evolutionroad.se

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.

Kontakter

Anna Wilkens

Anna Wilkens

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0729752620

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.