Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Evolution Road, elvägen i Lund

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2020 16:07 CEST

Ny skånsk testbädd ska öka återvinningen av avfall

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2020 08:59 CEST

I höst startar Waste Identification Testbed – en ny skånsk testbädd som ska öka återvinningen av industriellt avfall. Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket leder till att mer material kan återanvändas – en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. Bakom initiativet står Mobile Heights, Innovation Skåne, Invest in Skåne, Norrvidinge och OP Teknik. Microsoft är först ut att stödja initiativet med ett ekonomiskt anslag.

– Skåne har med sin breda kunskap inom IT och sensorteknik unika förutsättningar att utveckla denna testbädd. Nu söker vi fler bolag och forskare som kan vara med och bidra, säger Ola Svedin, vd på Mobile Heights som leder projektkonsortiet.

Testbädden för identifikation av återvinningsmaterial fungerar som en öppen plattform där företag och forskare kan testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö. Testerna sker med hjälp av OP Tekniks sorteringsrobot i en av Norrvidinges miljöanläggningar. Målet är att nya innovationer inom avfallssortering snabbare ska komma i användning och spridas.

– Vi välkomnar denna typ av teknik till återvinningsindustrin där vi länge haft utmaningar inom just industriell sortering där bland annat materialidentifikationen har spelat in som en utmaning, säger Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling på Norrvidinge.

Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan flera organisationer och företag i Skåne med stöd av ett bidrag på 45 000 USD från Microsofts Datacenter Community Development-team, och deras Community Environmental Sustainability-program. I nära samarbete med Invest in Skåne utvärderar Microsoft kontinuerligt regionala samarbetsprojekt inom bland annat miljöområdet i och omkring Staffanstorp, där företaget bygger ett datacenter.

– Microsoft jobbar för att minska mängden avfall och skapa klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling i Skåne och i världen. Vårt mål är att stötta samhällena i närheten av våra datacenter att uppnå sina hållbarhetsmål, och vi tror att tekniska lösningar kan skapa nya möjligheter att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidra till en mer cirkulär ekonomi, säger Holly Beale, ansvarig för Community Environmental Sustainability på Microsoft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Wilkens, Innovation Skåne
telefon: +46 729 752 620
e-post: anna.wilkens@innovationskane.com


Organisationer som deltar:

Mobile Heights
Mobile Heights är projektägare och leder projektkonsortiet. Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Innovation Skåne
Innovation Skåne är projektledare och den som leder utvecklingsarbetet. Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, vägleder och utvecklar bolaget nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker skånsk innovationskraft.

Invest in Skåne
Invest in Skåne är Region Skånes export- och investeringsfrämjande bolag med uppdrag att stärka det skånska näringslivet. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som överväger Skåne för framtida investeringar. Invest in Skåne hjälper även skånska företag som vill göra affärer internationellt.

Microsoft
Microsoft Datacenter Community Development-team arbetar med att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av Microsofts arbete för att skapa långsiktig och hållbar inverkan på lokalsamhället.

Norrvidinge
Norrvidinge är en ledande aktör inom transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige.

OP Teknik
OP Teknik utvecklar och tillverkar automatiserade sorteringsrobotar och industriella automationsprojekt.

Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com

​I höst startar Waste Identification Testbed – en ny skånsk testbädd som ska öka återvinningen av industriellt avfall. Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket leder till att mer material kan återanvändas – en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi.

Läs vidare »

Ny tjänst för kombinerat hållbart resande testas och utvecklas i Skåne

Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2020 08:59 CEST

En ny öppen tjänst för kombinerat resande med hållbara transportslag ska utvecklas och testas i Skåne. Tjänsten ska göra det lättare för resenärer att kombinera flera olika hållbara transportslag, jämfört med att resa med egen bil.

The next-generation Electric Road inaugurated in Lund by southern Swedish consortium – with Minister for Energy and Digital Development, Anders Ygeman

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 13:21 CEST

​On Thursday, the next-generation Electric Road was inaugurated in the city of Lund in southern Sweden. Behind the initiative is a private-public Swedish consortium, supported and financed by the Swedish Transport Administration. The goal is to test and gain more knowledge about Electric Roads, a climate-smart technology that allows electric vehicles to be charged from the road while driving.

Nästa generations elväg invigd i Lund av sydsvenskt konsortium – med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2020 09:50 CEST

I Lund invigdes på torsdagen den första elvägstekniken som enkelt kan installeras på väg. Bakom satsningen står ett sydsvenskt konsortium, Evolution Road, som stöds och finansieras av Trafikverket. Målet är att under två års tid testa och skapa mer kunskap om elvägar, en klimatsmart teknik som gör det möjligt för elfordon att laddas från vägen under färd.

Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2020 06:00 CET

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år. Nu undersöks förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra akutvården för stroke.

eHealth Award växer – ska prisa Nordens bästa uppstartsbolag i e-hälsobranschen

Pressmeddelanden   •   Feb 04, 2020 10:12 CET

eHealth Award som sedan 2017 prisar uppstartsbolag med innovativa digitala lösningar för hälso- och sjukvården växer. Tidigare har det bara varit möjligt för svenska uppstartsbolag att ansöka om priset, nu öppnas det upp för bolag från hela Norden.

Sverige värd för världsledande teknikkonferens 2020

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2020 10:42 CET

​Den amerikanska teknikkonferensen TechConnect World, startar upp en europeisk version med placering i Malmö. TechConnect Europe Innovation Conference & Expo blir därmed den första konferensen som hålls utanför USA och förväntas locka upp till 2000 internationella deltagare.

Prisat e-hälsoprojekt fortsätter – ska skapa 1000 nya jobb

Pressmeddelanden   •   Dec 16, 2019 12:00 CET

HealthTech Nordic som nyligen prisades av EU-kommissionen som Europas bästa företagsfrämjande projekt får en fortsättning. Ett nytt projekt med ett nytt sysselsättningsmål om 1000 nya skapade jobb fram till september 2022 tar vid när det nuvarande projektet avslutas vid årsskiftet.

Ny studie: Lösningar som stärker patienter och vårdpersonal skapar 751 jobb

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 07:30 CET

Ny forskning visar att nordiska e-hälsobolag växer snabbt internationellt och därmed skapar nya arbetstillfällen i Norden. De digitala lösningarna från företagen, som är del av HealthTech Nordic, stärker patienter och sjukvårdspersonal vilket leder till lägre samhällskostnader samt bättre hälsa och högre vårdkvalitet.

Bilder & Videor 8 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • erqtikic.spxunrtdbvreryog@scindjnoycvakytixgonhzskcqanwve.hgcoezmgj
  • 0709821486

Om Innovation Skåne

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com.

Adress

  • Innovation Skåne
  • Scheeletorget 1
  • 223 81 Lund
  • Sverige