Gå direkt till innehåll
Fyra skolor i Skåne med i ny satsning på barnen och klimatet

Pressmeddelande -

Fyra skolor i Skåne med i ny satsning på barnen och klimatet

Nu startar Innovation Skåne och Trivector Traffic, tillsammans med fyra skolor i Skåne, ett projekt som ska jobba för att vända trenden att barn i allt större utsträckning blir skjutsade till skolan. Barn som reser aktivt till skolan har nämligen minskat dramatiskt de senaste decennierna. Det leder till ökad fysisk och psykisk ohälsa hos barnen, men har även negativa effekter på klimatet. 

Stor nedgång i antalet aktiva skolresor
Idag går eller cyklar cirka hälften av alla barn, mot över 90 procent på 1970- och 80-talet, vilket i stor utsträckning beror på att bilen ersatt gång och cykling.

Tillsammans med en rad samhällsaktörer från näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle går därför Innovation Skåne och Trivector Traffic samman med fyra grundskolor i Skåne för att förändra barns resebeteenden. Skolorna som går i spetsen för detta initiativ är Sånnaskolan i Åhus, Lindesborgsskolan i Tomelilla samt Vittra Landborgen och Västra Ramlösa skola i Helsingborg.  

- Vi är så glada över att tillsammans med dessa fyra skolor och andra viktiga samhällsaktörer konkret visa vägen för hur vi kan gå till väga för att få aktivare och hälsosammare barn, samtidigt som vi bidrar till att nå våra klimatmål, säger Nina Hvitlock, innovationsledare på Innovation Skåne.

I en innovationsprocess ska nya metoder testas och utvärderas, för att sedan kunna skalas upp och spridas i hela landet.  

Kommuner också med i satsningen
Förutom ovan nämnda skolor och andra samhällsaktörer, medverkar även kommunerna som skolorna ligger i; Tomelilla kommun, Helsingborgs stad och Kristianstads kommun. De kommer att vara engagerade genom hela processen och bidra med sin kompetens inom klimatfrågor och barns hälsa för att hitta nya lösningar.

 Projektet pågår till 2026 och finansieras av Vinnova. Målet är att göra skillnad för barns hälsa såväl som klimatet genom att ta fram metoder som främjar aktiva och hållbara skolresor. 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.

Kontakter

Arantza Nino

Arantza Nino

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0738 512 953

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.