Gå direkt till innehåll
Under besöket i Lund fick infrastrukturminister Tomas Eneroth inblick i elvägsprojektet Evolution Road med besök både vid demonstrationsanläggningen på Getingevägen och Elonroads fabrik.
Under besöket i Lund fick infrastrukturminister Tomas Eneroth inblick i elvägsprojektet Evolution Road med besök både vid demonstrationsanläggningen på Getingevägen och Elonroads fabrik.

Pressmeddelande -

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte Evolution Road, elvägen i Lund

Infrastrukturminister Tomas Eneroth besökte igår elvägen, som demonstreras och testas i Lund, och elvägstillverkaren Elonroad.

– Regeringen vill se ett ökat tempo i elektrifieringen av transportsektorn för att nå klimatmålen. Vi vill att Sverige ska visa att det går att hitta lösningar, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth vid besöket.

Transportsektorn står i dag för nära en tredjedel av växthusgasutsläppen, och av dessa står vägtransporterna för hela 93 procent. Enligt Sveriges klimatmål ska utsläppen från den svenska transportsektorn minska med 70 procent till år 2030.

För att nå klimatmålen har regeringen nyligen gått ut med flera satsningar på elektrifiering av transportsektorn. Det innebär bland annat att ta fram en plan för utbyggnad av 3 000 km elvägar, en utredning om regelverk för elvägar och tillsättning av en elektrifieringskommission, där infrastrukturministern är ordförande.

– Vi är mycket glada för besöket från infrastrukturministern, där vi lyfte fram hur vårt projekt tydligt visar att stora miljö- och samhällsvinster uppnås med den specifika elvägstekniken som testas, säger Per Löfberg, projektledare från Innovation Skåne.

– En fördel med den här tekniken är att den är markbunden. Det gör att både personbilar och tunga fordon kan ladda från elvägen, vilket är viktigt för att minska den totala mängden koldioxidutsläpp från vägtrafiken. Elvägar gör också att det samlade behovet av batterier minskar avsevärt, säger Mats Alaküla, professor i Industriell Elektroteknik från LTH.

Om elvägar
Elvägar är en laddinfrastruktur för elfordon som innebär att fordonen kan laddas under färd och därmed inte behöver stanna för att ladda batterierna. Med elvägar krävs det avsevärt mindre batterier i fordonen med fördelar såsom mindre miljöpåverkan och lättare fordon.

Den patenterade lösning som testas i Lund är utvecklad av det svenska bolaget Elonroad AB i samarbete med Lunds Tekniska Högskola.

Evolution Road – ett privat-offentligt samarbete
Projektet Evolution Road har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga en demonstrationsanläggning för elvägar. Syftet är att skapa mer kunskap om elvägar och undersöka potentialen för elväg som komplement i framtidens fossilfria transportsystem. Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan nio partners: Elonroad AB, Innovation Skåne AB, Kraftringen Energi AB, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris Sverige AB och Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI.

Trafikverket är huvudfinansiär.

Ämnen

Taggar


Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com

Presskontakt

Anna Wilkens

Presskontakt Kommunikatör 0729752620

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com. Läs mer på www.innovationskane.com.