Gå direkt till innehåll
Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke

Pressmeddelande -

Innovationsupphandling kan radikalt förbättra akutvården för stroke

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år. Nu undersöks förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra akutvården för stroke.

I januari ändrade Socialstyrelsen sina riktlinjer för strokevård för att fler patienter ska få behandling med så kallad trombektomi. Förändringen väntas förbättra vården för många patienter men möter inte det fullständiga behovet. Idag behandlas ca 875 av strokepatienterna i Sverige, ca 3,5 procent, med trombektomi.

Sedan oktober förra året pågår en förstudie som undersöker förutsättningarna för att genom innovationsupphandling radikalt förbättra strokevården. Målet är att öka livskvaliteten för strokepatienter och samtidigt minska samhällskostnaderna. Den tänkta upphandlingen kan komma att omfatta kommuner och regioner i södra Sverige.

Näringsliv och offentligt tillsammans

För att lösa de utmaningar som finns i strokevården kan offentlig upphandling användas som ett verktyg för att hitta nya och bättre vårdlösningar. Det ger också möjlighet att ta ett helhetsgrepp på strokevården för att skapa mer jämlik vård.

- Att innovationsupphandla enligt principen innovationspartnerskap ger möjlighet att förändra den nuvarande strokevården i grunden, det genom att aktörer från det privata näringslivet tillsammans med de upphandlande parterna utvecklar de nya lösningarna. Fördelen är att nya lösningar kan utvecklas efter just de behov kommunerna och regionerna har, det är särskilt viktigt eftersom det inte finns lösningar på området som täcker de fullständiga behoven, säger Jesper Petersson, MD, PHD, och verksamhetschef på neurologen SUS i Region Skåne.

Möjliggör systeminnovation

Innovationspartnerskap som upphandlingsförfarande innebär att leverantörer och beställare gemensamt ska komma fram till vad som ska göras för att möta det fastställda behovet. Därefter utvecklas och implementeras lösningen tillsammans.

- Innovationspartnerskap som upphandlingsform har varit möjlig i Sverige sedan 2017 men är fortfarande relativt oprövad. Processen tar flera år men kan i gengäld leda till lösningar radikalt mycket bättre än de som finns tillgängliga på marknaden genom andra upphandlingsformer. Det kan också leda till systeminnovation, nya lösningar som helt förändrar förutsättningarna för exempelvis strokepatienter och strokevården, säger Emmy Bertholdsson, Innovation Skånes projektledare för förstudien.

Den pågående förstudien avslutas i mars 2020 då en rapport med rekommendationer för det fortsatta arbetet lämnas till kommuner och regioner i södra Sverige. Förstudien leds av Innovation Skåne och Region Skåne tillsammans med Blue Science Park, Region Blekinge och Karlskrona Kommun och med stöd från Upphandlingsmyndigheten och finansiering från Vinnova.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Sundberg
Kommunikatör, Innovation Skåne
erik.sundberg@innovationskane.com, 070-982 14 86

Fakta stroke

Stroke är ett samlingsnamn för kärlsjukdomar i hjärnan som ger upphov till akuta symtom. Stroke kan orsakas av en blodpropp eller en blödning och den som insjuknar behöver omedelbar vård för att minska risken för allvarliga hjärnskador. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige.

Varje år drabbas 25 000 personer i Sverige av stroke. Förutom stort mänskligt lidande kostar det samhället minst 16 miljarder kronor varje år.

Trombektomi är den behandling som ger störst positiv effekt för de patienter som drabbats av en stroke i ett av de större hjärnkärlen. Trombektomi går till så att ett tunt rör förs upp till hjärnan via ett kärl i ljumsken. Blodproppen lokaliseras med hjälp av röntgen, och dras ut från det drabbade blodkärlet. Ca en tredjedel av de personer som drabbas av en stroke skulle behöva genomgå en trombektomi. Idag behandlas ca 875 av strokepatienterna i Sverige, ca 3,5 procent, med trombektomi.

Källa: Socialstyrelsen och Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi

Ämnen

Taggar


Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com

Presskontakt

Erik Sundberg

Presskontakt Kommunikatör 0709821486

Relaterat material