Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Ny skånsk testbädd ska öka återvinningen av avfall

I höst startar Waste Identification Testbed – en ny skånsk testbädd som ska öka återvinningen av industriellt avfall. Med hjälp av sensorer och robotteknik ska förmågan att identifiera material i industriellt avfall förbättras, vilket leder till att mer material kan återanvändas – en viktig förutsättning för att påskynda omställningen till en cirkulär ekonomi. Bakom initiativet står Mobile Heights, Innovation Skåne, Invest in Skåne, Norrvidinge och OP Teknik. Microsoft är först ut att stödja initiativet med ett ekonomiskt anslag.

– Skåne har med sin breda kunskap inom IT och sensorteknik unika förutsättningar att utveckla denna testbädd. Nu söker vi fler bolag och forskare som kan vara med och bidra, säger Ola Svedin, vd på Mobile Heights som leder projektkonsortiet.

Testbädden för identifikation av återvinningsmaterial fungerar som en öppen plattform där företag och forskare kan testa, jämföra och utvärdera olika typer av sensorer för identifikation av material i verklig miljö. Testerna sker med hjälp av OP Tekniks sorteringsrobot i en av Norrvidinges miljöanläggningar. Målet är att nya innovationer inom avfallssortering snabbare ska komma i användning och spridas.

– Vi välkomnar denna typ av teknik till återvinningsindustrin där vi länge haft utmaningar inom just industriell sortering där bland annat materialidentifikationen har spelat in som en utmaning, säger Alfred Kulle, affärsområdeschef Recycling på Norrvidinge.

Projektet möjliggörs genom ett samarbete mellan flera organisationer och företag i Skåne med stöd av ett bidrag på 45 000 USD från Microsofts Datacenter Community Development-team, och deras Community Environmental Sustainability-program. I nära samarbete med Invest in Skåne utvärderar Microsoft kontinuerligt regionala samarbetsprojekt inom bland annat miljöområdet i och omkring Staffanstorp, där företaget bygger ett datacenter.

– Microsoft jobbar för att minska mängden avfall och skapa klimatsmarta lösningar för en hållbar utveckling i Skåne och i världen. Vårt mål är att stötta samhällena i närheten av våra datacenter att uppnå sina hållbarhetsmål, och vi tror att tekniska lösningar kan skapa nya möjligheter att minska mängden avfall som skickas till deponier och bidra till en mer cirkulär ekonomi, säger Holly Beale, ansvarig för Community Environmental Sustainability på Microsoft.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anna Wilkens, Innovation Skåne
telefon: +46 729 752 620
e-post: anna.wilkens@innovationskane.com


Organisationer som deltar:

Mobile Heights
Mobile Heights är projektägare och leder projektkonsortiet. Mobile Heights är en medlemsfinansierad, icke vinstdrivande klusterorganisation som knyter ihop aktörer inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att skapa tillväxt för framtidens digitaliserade samhälle.

Innovation Skåne
Innovation Skåne är projektledare och den som leder utvecklingsarbetet. Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Tillsammans med Region Skånes verksamheter, näringslivet och andra aktörer, vägleder och utvecklar bolaget nya möjligheter för innovation och tillväxt som stärker skånsk innovationskraft.

Invest in Skåne
Invest in Skåne är Region Skånes export- och investeringsfrämjande bolag med uppdrag att stärka det skånska näringslivet. Bolaget tillhandahåller kostnadsfri rådgivning och service till utländska företag som överväger Skåne för framtida investeringar. Invest in Skåne hjälper även skånska företag som vill göra affärer internationellt.

Microsoft
Microsoft Datacenter Community Development-team arbetar med att stötta projekt och satsningar som ska komma samhället till gagn på de orter där Microsoft etablerar datacenter. Det är en del av Microsofts arbete för att skapa långsiktig och hållbar inverkan på lokalsamhället.

Norrvidinge
Norrvidinge är en ledande aktör inom transport- och maskintjänster samt anläggningsmaterial och recycling i södra Sverige.

OP Teknik
OP Teknik utvecklar och tillverkar automatiserade sorteringsrobotar och industriella automationsprojekt.

Ämnen

Kategorier


Innovation Skåne är Region Skånes innovationsbolag. Vi bidrar till regional tillväxt genom att utveckla skånska styrkeområden och genom affärsrådgivning till innovativa startups. Vi bidrar också till framtidens välfärdstjänster och ökad effektivitet och kvalitet i Region Skånes verksamheter genom innovation och externa samarbeten. Läs mer på www.innovationskane.com

Kontakter

Elida Cimic

Elida Cimic

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne, Foodtech och Healthtech +46 723-994801
Anna Wilkens

Anna Wilkens

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0729752620
Lovisa Demirci

Lovisa Demirci

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Hälsa 0730 362 978

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com. Läs mer på www.innovationskane.com.