Gå direkt till innehåll
Open Pitch Day samlar AI-lösningar för kommuner

Pressmeddelande -

Open Pitch Day samlar AI-lösningar för kommuner

Den 31 maj möts skånska kommuner och företag i Lund på Open Pitch Day – ett öppet event som ska höja kunskapen kring hur artificiell intelligens (AI) kan effektivisera olika delar av den kommunala verksamheten. Dagen arrangeras av Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborgs stad, DigIT Hub och AI Sweden.

Stora besparingar med hjälp av AI

Med otillräcklig personal i skola och vård, mycket administration, och ett vikande skatteunderlag finns det ett stort behov av att optimera och effektivisera flera delar av den kommunala verksamheten. Under den senaste tiden har flera av Skånes kommuner, bland annat Lund, Malmö, och Helsingborg, börjat utforska teknikens potential i sina respektive verksamheter – och det finns stora besparingar att göra.

En rapport från DIGG, Sveriges myndighet för digital förvaltning, berättar att implementationen av befintliga AI-lösningar i offentlig sektor har potentialen att leda till besparingar på 140 miljarder kronor – cirka sex procent av offentlig budget.

– Under Open Pitch Day letar vi efter lösningar på konkreta utmaningar som Lunds kommun, Malmö stad, och Helsingborgs stad gemensamt har identifierat. I samtalen oss kommunanställda emellan blir det tydligt att många av oss står inför liknande behov. Därför känns det viktigt att kraftsamla kring detta högaktuella ämne, säger Göran Hofstedt, digitaliseringsstrateg på Lunds kommun.

  Näringslivet i framkant – men få lösningar implementerade

  I Skåne har det under de senaste åren växt fram flera nya AI-bolag, där många avser leverera sina lösningar till aktörer inom offentlig sektor. Ändå är det få kommuner som idag har integrerat dessa i sin dagliga verksamhet.

  – Företagen gynnas av att få en ökad förståelse för kommunernas behov så att de bättre kan målgruppsanpassa sina erbjudanden. Kommunerna behöver också bli bättre beställare och veta hur de kan översätta sina behov i olika upphandlingar. På Open Pitch Day hoppas vi att de olika sektorerna kan utbyta erfarenheter och lära sig av varandra, säger Tommy Boije, Innovationsledare på AI Sweden.

  Öppet för alla

  Open Pitch Day är öppet för allmänheten och arrangeras i Lunds vardagsrum, Stadshallen. Den som är intresserad av AI är välkommen att lyssna, inspireras, och ställa frågor till de deltagande kommunerna och företagen.

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Sedan hösten 2022 är Innovation Skåne ansvarig för AI Swedens verksamhet i södra Sverige. Tillsammans med våra partners jobbar vi för att accelerera tillämpningen av artificiell intelligens – i både Skåne och i Sverige. Läs mer på www.innovationskane.com.

  Kontakter

  Anneli Xie

  Anneli Xie

  Presskontakt Innovationsledare, Kommunikation & AI 0734 157 585

  Region Skånes innovationsbolag

  Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Som Region Skånes innovationsbolag vägleder och utvecklar Innovation Skåne nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Arbetet sker tillsammans med både privata och offentliga aktörer, med fokus på innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com.