Gå direkt till innehåll
Trots pandemin – e-hälsoföretag fortsätter växa och nyrekrytera i snabb takt

Pressmeddelande -

Trots pandemin – e-hälsoföretag fortsätter växa och nyrekrytera i snabb takt

Företag i e-hälsobranschen fick under 2020 ett uppsving till följd av covid-19 visar ny undersökning bland nätverket HealthTech Nordics medlemmar. Bland annat skapades fler än 200 nya jobb under det gångna året och hela 74 % procent av företagen tror på ytterligare rekryteringar under 2021.

Till skillnad från många andra branscher har HealthTech Nordics medlemsbolag i e-hälsobranschen fortsatt öka antalet nyanställningar under 2020 och företagen ser positivt på framtiden. En tredjedel av företagen i undersökning som HealthTech Nordic låtit göra bland sina medlemmar uppger att pandemin bidragit positivt under året, huvudsakligen eftersom den pågående pandemin har satt ytterligare fart på efterfrågan av digitala vårdlösningar.

– E-hälsobranschen växer kraftigt, så har det sett ut i flera år. Ökningen 2020 är därför logisk, trots pandemins påverkan. Men till skillnad från tidigare år är det nu ett större antal företag som växer, vilket tyder på att digitala hälsolösningar börjar få ett större genomslag på marknaden och att kunder i allt större utsträckning använder de nya tjänsterna. Baserat på de resultat vi sett såväl i denna som tidigare undersökningar tror jag att vi kommer att se en fortsatt kraftig tillväxt i branschen de kommande åren, säger Mikael Hilmersson, Docent i Företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, som ansvarat för undersökningen på uppdrag av HealthTech Nordic.

I snitt under 2020 anställde de bolag som anställde 4,3 personer. Flest nyanställningar under året gjorde de svenska företagen Sidekick Health och Joint Academy med 32 respektive 30 nyanställda.

Nordiska e-hälsoföretag gör skillnad i världen

Undersökningen visar att de nordiska e-hälsoföretagen idag finns i 22 länder och att lösningarna används av nära 2,5 miljoner människor – företagen bidrar till hälsoförbättringar över hela världen. Det är dock enligt undersökningen den ökade efterfrågan på företagens nordiska hemmamarknader som drivit tillväxten under 2020, inte den internationella efterfrågan som tidigare års undersökningar visat.

– Branschens särdrag leder till att tillväxt i företagen tar tid. Det förefaller som att de flesta företag bygger sig starka på sin hemmamarknad under några års tid innan de expanderar internationellt. I den här branschen är det helt enkelt ovanligt med så kallade ”born digital”- eller ”born global”-företag. Det tar tid att bryta igenom i den digitala hälsosektorn, de företag som tar fart nu hade sin första försäljning för mellan tre och fem år sedan, säger Mikael Hilmersson, Docent i Företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, som ansvarat för undersökningen på uppdrag av HealthTech Nordic.

Det finns dock undantag. Störst internationell försäljning under 2020 rapporterade danska medlemsföretaget Miiskin med försäljning i 130 länder och med över 12 000 betalande kunder, huvudsakligen i USA, Storbritannien och Australien. Företaget som tillhandahåller en app som hjälper användare att upptäcka elakartade hudförändringar har sedan grundandet i snitt etablerat försäljning i 26 nya länder per år. Även svenska företagen OnDosis och Remente rapporterar jämförelsevis stor internationell försäljning under 2020.

Ta del av Mikael Hilmerssons mer utförliga analys av undersökningsresultatet här.

Undersökningen i siffror

  • 208 nya skapade jobb på 47 företag under 2020 uppgav företagen, varav 63 nya jobb i Skåne, 71 i Västra Götalandsregionen, 59 i östra Danmark och 15 i södra Norge
  • 74 % av företagen svarade att de kommer att rekrytera under 2021
  • 45 % av företagen rapporterade internationell försäljning under 2020, försäljningen sker i totalt 22 länder och på samtliga kontinenter utom Antarktis
  • De största internationella marknaderna under 2020 var enligt enkäten ett annat nordiskt land, följt av USA, Storbritannien och Tyskland
  • Företagen rapporterade totalt 72 437 betalande kunder
  • Företagen rapporterade totalt 2 430 166 användare av sina produkter och tjänster
  • 35 % av företagen svarar att pandemin haft en positiv påverkan på företaget under 2020, 55 % svarar att pandemin haft en negativ påverkan och 10 % uppger att de inte påverkats alls av pandemin
  • 81 % av företagen uppger att de är nöjda, mycket nöjda eller att stödet nätverket gett varit instrumentalt under året. Framför allt är det möjlighet till nätverkande, coaching och finansiellt stöd som varit givande uppger företagen. Mest nöjda med stödet är generellt de medlemsföretag som kommit längre än snittet i sin utveckling.

Så gjordes undersökningen: Av HealthTech Nordics totalt 232 medlemsföretag undersöktes de 164 företag som har bas i det gränsregionala området kring Öresund, Kattegatt och Skagerak, det vill säga i Skåne och Västra Götaland i Sverige, östra Danmark och södra Norge. Företagen gavs möjlighet att svara på en telefonenkät. Totalt 104 medlemsföretag deltog, vilket gav en svarsfrekvens på 67 %. Svaren har sammanställts av Mikael Hilmersson, Docent i Företagsekonomi vid Göteborgs Universitet, på uppdrag av HealthTech Nordic.

Enkätundersökningen bland HealthTech Nordics medlemmars har gjorts varje vår sedan 2018. Enkätundersökningen kompletteras varje höst av en genomgång av samtliga medlemsföretags årsredovisningar, tillväxtsiffrorna från enkätundersökningen skrivs då vanligen upp väsentligt.

Om HealthTech Nordic

HealthTech Nordic är Nordens största nätverk för företag i e-hälsobranschen. Majoriteten av medlemsföretagen är uppstartsföretag. Genom att påskynda medlemsföretagens utveckling och hjälpa dem att skala sina lösningar globalt är HealthTech Nordics mål är att bidra till att skapa 1000 nya arbetstillfällen i e-hälsobranschen i Norden mellan 1 januari 2020 och 30 september 2022 samt att bidra till att skapa en bättre hälso- och sjukvård globalt. Nätverket har funnits sedan 2017, under de tre första åren fram till december 2019 skapade medlemsföretagen i nätverket 751 nya arbetstillfällen (vilket överträffade målet om 700).

HealthTech Nordic är ett samarbete mellan sex nordiska innovationsaktörer: Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator i Sverige samt Health Tech Hub Copenhagen i Danmark och Norway Health Tech. HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg-Öresund-Kattegatt-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden.

Läs mer om HealthTech Nordic på http://healthtechnordic.com/about.

Ämnen

Kategorier


Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov.

Kontakter

Elida Cimic

Elida Cimic

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne, Foodtech och Healthtech +46 723-994801
Anna Wilkens

Anna Wilkens

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Mobilitet 0729752620
Lovisa Demirci

Lovisa Demirci

Presskontakt Kommunikatör Innovation Skåne och Hälsa 0730 362 978

Relaterat innehåll

Region Skånes innovationsbolag

Innovation Skåne jobbar för Skåne och för att skånsk innovationskraft ska göra hållbar skillnad i världen. Vi är Region Skånes innovationsbolag och tillsammans med privata och offentliga aktörer vägleder och utvecklar vi nya möjligheter för innovation och tillväxt som förbättrar såväl Skåne som världen. Vi gör det inom innovationsområden där Skåne har unikt goda förutsättningar att möta globala behov. Läs mer på www.innovationskane.com. Läs mer på www.innovationskane.com.