Pressmeddelande -

10 nycklar för hur svenska storföretag ska attrahera, behålla och få fler kvinnor att axla nyckelpositioner.

Under ett års tid har 16 kvinnliga talanger från Telge, Öhrlings PWC, Fryshuset, TörngrenMagnell, Billerud, Doberman, Nova 100, Handelsbanken, Eniro, PrimePR och Birdstep genomgått ett utvecklingsprogram där de fått verktyg för självkännedom, personligt ledarskap, kompetensutveckling och nycklar för ledarskap. Utifrån programmets innehåll har de regelbundet tagit rollen av att vara en intern management konsult och sammanställt innehållet i ett åtgärdsförslag för vad den egna organisationen ska utveckla, förändra, förädla och göra för att få fler kvinnor i ledande positioner. I Wiminvest worskhop skapade talangerna tillsammans med delar av respektive ledningsgrupp ett företagsspecifikt åtgärdsprogram.

De 10 mest nytänkande och lättapplicerbara förändringsåtgärderna företagen åtog sig att implementera var följande;

1) Definiera på ledningsnivå vad som är kompetens och vad som ska premieras i organisationen och ta fram en lathund för det som alla chefer ska arbeta efter.

2)Tydliggör och konkretisera både horisontella och vertikala karriärvägar och ge dem samma status i organisationen, exempelvis på hemsida och i löneutveckling.

3) Coaching- och feedbackskola för vardagssituationer för chefer

4) Lunchsnurra i syfte att skapa interna nätverk avdelnings- /verksamhetsöverlappande.

5) Rullande plats i ledning och i projekt för talanger

6) En academy för unga talanger där de får utbildning och träning som de annars bara får när de sitter i ledning.

7) Involvera talanger i budgetarbete, visionsarbete etc genom forum unga rådgivare.

8) Identifiera talanger, förädla talangerna genom interna talangprogram och sätt att matcha talanger med rätt uppgifter så de får visa sin potential.

9) Uppmana chefer till att premieras genom att utveckla medarbetare genom att låta bli att satsa på ’säkra kort’. Att bredda kompetens snarare än att bara specialisera kompetensområden.

10) Långsiktig karriärplan med kontinuerlig uppdatering så att alla medarbetare kan känna sin vidareutvecklingspotential inom företaget och vilja att stanna.

- Vi vet att de bästa managmentkonsulterna är de som kan organisationen, tillhör målgruppen själva och ändå inte hunnit bli förblindade av de rådande strukturerna utan fortfarande kan se förändringspotentialen i företaget. Det har vi verkligen sett prov på i resultaten i denna workshop. Talangernas input gav ledningsgrupperna nya framgångsrika nycklar för förändring, säger Sofia Falk, VD och grundare Wiminvest.

För ytterligare information samt intervjuer med talanger eller uppdragsgivare i programmet vänligen kontakta Emma Pihl på Wiminvest;
Email: emma@wiminvest.se // Tel: 070-471 20 63

Besök också gärna www.wiminvest.se för ytterligare information.

Ämnen

  • Arbetsliv

Kategorier

  • kvinna
  • ledarskap
  • emma pihl
  • sofia falk
  • företagande
  • inspiration
  • karriär
  • ledningsgrupp
  • storföretag

Wiminvest hjälper företag och organisationer att öka i konkurrenskraft genom att göra dem bättre på att behålla unga kvinnliga talanger mellan 25-35 år. Vi gör det genom program som parallellt utvecklar nästa generations kvinnliga ledare, deras chefer och organisationsledningar.

För mer info www.wiminvest.se