Gå direkt till innehåll

Framtidsfokus: Sverige i framtiden

Tid 8 November 2011 13:00 – 16:30

Plats Studion, Kulturhuset, med ingång Sergels Torg 3.

Välkommen till ett Framtidsfokus där vi summerar resultaten från de tre senaste årens forskningsprogram under rubriken Sverige i framtiden. Bakgrunden är att Sverige står inför viktiga vägval. De handlar om hur vi för framtiden kan organisera vårt samhälle och om hur vi kan förhålla oss till vår omvärld på sätt som främjar vår och andras välfärd, också på lång sikt: Det som brukar kallas en hållbar utveckling. Forskningsprogrammet har tagit sin utgångspunkt i grundläggande frågor för det svenska samhället: Hur kommer medborgare och samhälle påverkas av en ökad globalisering och europeisering? Hur kan ett välfärdssamhälle finansieras på lång sikt? Vad innebär det sociala utanförskapet och vad blir dess konsekvenser för människor deltagande i samhället? Den här eftermiddagen belyser Sveriges framtid ur olika perspektiv. Med utgångspunkt i de samarbeten som Institutets forskare varit involverade i börjar vi eftermiddagen med att sätta utvecklingen i tre typer av internationella sammanhang: globalt, europeiskt och nordiskt. Efter kaffepausen tar vi avstamp i de större projekt som bedrivits de senaste åren. Det handlar om välfärdsstatens finansiering när befolkningen åldras, och om det sociala utanförskapets utveckling och våra möjligheter motverka det. Det handlar också om våra möjligheter att lägga en fast grund för kunskapen om framtiden. De här frågorna och många fler granskas av Institutets forskare och vi hoppas skapa ett tankeväckande underlag för en bred diskussion om hot och möjligheter i samhällsutvecklingen: Program Moderator Joakim Palme 13.00 Institutets ordförande hälsar välkommen: Bengt Westerberg 13.10 Sveriges plats på världskartan: Befolkning och tillväxt i historia och framtid Bo Malmberg, Thomas Lindh och Hans Rosling 13.40 Sverige, EU och världen Bo Malmberg och Renate Minas 14.05 Nordens som lycksalighetens halvö eller förlorat paradis? Ingrid Söderlind, Johan Fritzell och Urban Lundberg 14.30 KAFFE 14.50 Välfärdsstatens finansiering: Jan Amcoff, Peter Johansson och Marta Szebehely 15.20 Det sociala utanförskapet och vårt politiska deltagande: Olof Bäckman, Anna Gavanas och Per Strömblad 15.50 Panel: Framtidsstudier om framtidsstudier Susanne Alm, Thorbjörn Lundqvist och Erik Westholm 16.20 Avslutning: Har Sverige sin mest lysande framtid bakom sig?

Kategorier

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm