Gå direkt till innehåll
Immunitetspass kommer med löftet att vi sakta kan gå tillbaka till ett socialt liv och en mer normal ekonomi, men fördelarna med dem kommer att fördelas ojämnt och det är inte uppenbart att de är etiska.
Immunitetspass kommer med löftet att vi sakta kan gå tillbaka till ett socialt liv och en mer normal ekonomi, men fördelarna med dem kommer att fördelas ojämnt och det är inte uppenbart att de är etiska.

Nyhet -

Så kan vi göra immunitetspassen mer etiska

Immunitetspass kommer med löftet att vi sakta kan gå tillbaka till ett socialt liv och en mer normal ekonomi, men fördelarna med dem kommer att fördelas ojämnt och det är inte uppenbart att de är etiska. Det skriver Anders Herlitz, docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier och Nicole Hassoun, professor vid Binghamton University.

Den här texten publicerades först i Scientific American den 24 februari 2021 med titeln: How to Make ‘Immunity Passports’ More Ethical. Här nedan översatt i sin helhet till svenska.

Texten citerades i New York Times den 2 mars 2021 i artikeln: Vaccine Passports, Covid’s Next Political Flash Point

Krav på vaccination mot covid-19 är på väg att bli ett krav för passagerare på flygplan och kryssningsfartyg. Vissa företag - som Quantas Airlines och American Queen Steamboat Company – har sagt att de kommer att kräva sådana bevis, så kallade immunitetspass, för att få använda deras tjänster. Även arbetsgivare kan komma att ställa sådana krav på sina anställda inom kort. Techföretag förutspår att immunitetspass kommer att användas brett i en nära framtid och arbetar nu för att utveckla teknologin som kommer att krävas. Redan nu krävs ett negativt covidtest för att beviljas inresa till USA och många andra länder. Men är sådana här immunitetspass en bra väg ut ur pandemin?

Immunitetspass kommer med löftet att vi sakta kan gå tillbaka till en mer normal ekonomi och socialt liv, men fördelarna med dem kommer att fördelas ojämnt och det är inte uppenbart att de är etiska. Å ena sida kan immunitetspass öppna möjligheten för anställda att gå tillbaka till sina arbeten och för familjer att återförenas. Å andra sidan kommer inte alla att kunna få ett immunitetspass vilket kommer att förstärka redan befintliga ojämlikheter.

Immunitetspass kanske är oundvikliga men för att de ska vara etiska måste kraven på immunitetspass innehålla åtminstone några undantag. De som inte kan vaccinera sig på grund av hälsoskäl men ändå måste arbeta, gå i skolan, resa, och så vidare måste ges möjligheten att göra det utan krav på immunitetspass, när fördelarna överväger riskerna. Dessutom bör fördelarna med immunitetspass distribueras jämlikt.

Det finns många vetenskapliga osäkerheter kring immunitet mot covid-19 och såsom alla vaccin ger vaccinet mot covid-19 inte hundraprocentigt skydd. Forskare vet till exempel inte hur länge immuniteten räcker eller om personer som har fått vaccin fortfarande kan sprida viruset. På samma sätt är antikroppstest inte perfekta och vi vet nu att personer kan bli återinfekterade trots att de en gång burit på viruset. Immunitetspass bör av de här anledningarna endast utfärdas till de som har låg risk att smitta andra.

Ett etiskt system för immunitetspass bör heller inte spä på redan existerande ojämlikheter. Tillgången till vaccin är väldigt ojämn mellan och inom olika regioner. Vissa kan inte vaccineras på grund av allergi, andra måste vänta på vaccin för att de inte tillhör någon prioriterad grupp, eller för att tillgången till vaccin är begränsad eller för att de råkar bo i en region där distributionen av vaccin är ineffektiv. Individer som inte kan eller ska vaccineras av de här skälen bör undantas kravet om immunitetspass.

För att vara etiska måste immunitetspassen även inkludera vissa så kallade välfärdsundantag. Det finns de som lever med partners som misshandlar dem, de som drabbas av psykisk sjukdom av social isolering, åter andra måste arbeta i yrken som kräver social interaktion för att kunna försörja sin familj, eller resa för att kunna återförenas med sina familjer. Att omöjliggöra för de här individerna att ta del i sociala aktiviteter, att resa eller arbeta, för att de inte kan vaccinera sig, medan andra kan göra det, utgör en stor orättvisa.

I korthet bör immunitetspass endast erbjudas de som utgör en liten risk för andra, och för att göra systemet etiskt måste flera undantag från regeln om immunitetspass göras. Dessa måste inkludera hälso- och välfärdsundantag så att människor som inte kan vaccinera sig ändå kan arbeta, utbilda sig och resa när nyttan överväger kostnaderna. Om individer har stora behov av att resa, gå i skolan eller arbeta bör de ha möjlighet att få ett begränsat tillstånd under förutsättning att de är villiga att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder (till exempel att testa sig, bära munskydd eller hålla social distans).

Åtminstone bör de som inte kan eller ska vaccineras få tillgång till det de behöver när riskerna de utgör för andra är begränsade och då kostnaderna för att neka dem är betydande. En ensamstående mamma som inte kan vaccineras på grund av hälsoskäl kan till exempel ha behov av att hennes barn kan gå i skolan och att hon själv kan arbeta för att försörja familjen, samtidigt som att hon utgör en begränsad risk för andra. Ett etiskt system för immunitetspass måste tillåta detta.

Så långt det är möjligt bör fördelarna av immunitetspass distribueras jämlikt. De ekonomiska nettovinsterna som kommer av den ökade ekonomiska aktiviteten som immunitetspassen möjliggör bör till exempel delvis gå till stödåtgärder för de som förlorat sitt jobb under krisen. Ett bra system för immunitetspass måste också ge olika slags socialt stöd till de som tvingas vänta på att få ta del av service och tjänster. Allt annat är ojämlikt.

Anders Herlitz, docent i praktisk filosofi och forskare vid Institutet för framtidsstudier

Nicole Hassoun, professor vid Binghamton University


Ämnen

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm