Gå direkt till innehåll
Forskarnas hypotes kring varför vaccinmotståndet är lägre i mer religiösa länder är att de spirituella element som ofta finns i bakgrunden i vaccinmotståndsrörelser inte går ihop med traditionella religiösa praktiker.
Forskarnas hypotes kring varför vaccinmotståndet är lägre i mer religiösa länder är att de spirituella element som ofta finns i bakgrunden i vaccinmotståndsrörelser inte går ihop med traditionella religiösa praktiker.

Pressmeddelande -

Befolkningen i religiösa länder mer positiva till vaccin

Ju mer religiöst ett samhälle är desto större förtroende har befolkningen till vacciner. Det visar en studie som sprider ljus över varför tillit till vaccin varierar så kraftigt mellan olika länder.

Data från 147 länder analyseras i studien.

– Det verkar som att förtroendet för vacciner är förknippat med graden av religiositet i samhället. Man kan ta Sverige som exempel. I internationell jämförelse har Sverige låg religiositet och i enkätundersökningar är det också en relativt låg andel av svenskarna som håller med om att vacciner är säkra, säger Kimmo Eriksson professor i matematik som gjort studien tillsammans med Irina Vartanova, fil. dr. i psykologi, båda forskare vid Institutet för framtidsstudier.

Sambandet kvarstår även då forskarna tar hänsyn ländernas utbildningsnivå, ekonomiska utveckling och folkhälsa.

– Vår hypotes är att religiositet spelar roll eftersom traditionell religiös lära inte går ihop med de spirituella element som ofta finns i bakgrunden i vaccinmotståndsrörelser. Men den underliggande mekanismen behöver studeras vidare, säger Kimmo Eriksson.

Läs mer om studien: https://www.iffs.se/publikationer/vetenskapliga-artiklar/vaccine-confidence-is-higher-in-more-religious-countries/

Kontakt
Kimmo Eriksson, 070-3767451, kimmo.eriksson@iffs.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm