Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Det sociala utanförskapets orsaker och konsekvenser i ny antologi

Sverige är ett av världens rikaste länder, men levnadsvillkoren ser väldigt olika ut för människor också här. De sociala skillnaderna mellan olika grupper har också ökat på senare år och fler människor har ”hamnat utanför”.

Antologin Utanförskap ger ett flertal perspektiv på utanförskap i dagens samhälle. Relationen till arbetsmarknaden är central, men även andra aspekter behandlas. I boken behandlas områden och frågor som är centrala för välfärden och ofärden i Sverige, idag men också i ett framtidsperspektiv. Vad innebär levnadsförhållanden under uppväxten för våra livschanser som vuxna? Hur kan politiken minska barnfattigdomen? Blir Sverige alltmer segregerat och hur påverkas vi i så fall av det? Och kan man verkligen tala om fattigdom i dagens Sverige?

Boken är ett resultat av ett flerårigt och tvärvetenskapligt forskningsprojekt på Institutet för framtidsstudier och är ett underlag till diskussionen om utanförskap och framtidens politik för social inkludering.

Institutet för framtidsstudier bjuder in till en presentation av boken samt ett samtal med bokens redaktörer: Susanne Alm, Olof Bäckman; Anna Gavanas och Anders Nilsson.

Föranmälan: info@framtidsstudier.se senast den 6 december 2011.

Holländargatan 13, Stockholm. Frukost serveras från 7.30.

Notera också att utanförskap är temat för vårt Framtidsfokus samma dag.

Där medverkar, förutom några av bokens redaktörer, bland annat Joakim Palme och Carlos Rojas. Läs mer i relaterat material nedan eller på: http://www.framtidsstudier.se/aktivitet/utanforskap-i-valfardssamhallet/

För övrig information samt recensionsexemplar Institutet för Framtidsstudier:
Hanna Zetterberg Struwe, kommunikationsansvarig
08 – 402 12 13 eller hanna.zetterberg_struwe@framtidsstudier.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kontakter

Relaterade event

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm