Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Forskare på plats i Almedalen 2017

Planerar du aktiviteter under årets politikervecka i Almedalen? Några av våra forskare kommer att befinna sig i Visby under politikerveckan och kanske är det någon av dem som skulle passa just er aktivitet. Besök vår webbplats för bilder och exempel på tidigare framträdanden.

Gustaf Arrhenius, VD och filosof
Demokrati – utveckling, gränser och begränsningar, vem bör ha rätt att rösta om vad. Om att ta hänsyn till framtida generationer i beslut som berör dem, t.ex. klimatfrågan. Pratar också om t.ex. svenska värderingar, om jämlikhet och nya tillväxtmått.

Ludvig Beckman, statsvetare
Om var går gränsen för demokrati i en tid då många fler än dem som bor på en viss yta kan beröras av de beslut som tas. Om yttrandefrihet och självcensur, nationell säkerhet och personlig integritet, om vad integration är.

Katharina Berndt Rasmussen, filosof
Demokrati och röstning. På vilket sätt är demokrati bra och vilket röstsystem är mest rättvist. Diskriminering, hur fördomar uppstår.

Moa Bursell, sociolog
Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. Hur den uppkommer och vad det får för konsekvenser.

Anders Ekholm, vice VD och nationalekonom
Framtidsperspektiv i politik och förvaltning. Om hur demografiska förändringar, värderingar och teknik påverkar välfärden. Betydelsen av digitalisering, big data och AI, särskilt i vårdsektorn.

[In English] Helen Frowe, philosopher
On the etehics of war, the destruction and protection of cultural property in war, humanitarian intervention and indirect intervension (arming and training rebels).

Karim Jebari, filosof
Etik och nya teknologier. Hur ska vi förhålla oss till nya teknologier? Det kan t.ex. handla om teknologier som kan förbättra människans förmågor eller väcka utdöda djur till liv, om vilka problem och risker som nya teknologier kan föra med sig. Pratar också evidensbaserad politik.

Anders Sandberg, datavetare
Om teknologier som kan förändra människans förmågor, risker med låg sannolikhet men extrema konsekvenser. AI, kognitionsförbättring och manipulation av kärlek.

Anna Tyllström, företagsekonom
PR, lobbying och politiska tjänstemän. Hur fungerar dessa "marknader" och hur ser kontakten ut dem emellan? Om jämställdhet i akademin.

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm