Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Framtidsfokus

Framtidsfokus Klimatet och naturresurserna i en värld av snabb ekonomisk tillväxt Miljövårdsberedningen har genomfört en framtidsstudie av tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv. Rapporten pekar på stora utmaningar att klara efterfrågan på odlad jord, skogsråvara, färskvatten, fisk och energiresurser utan att erodera de ekosystem som är basen för fortsatt utveckling och välfärd. Nu vill Institutet för Framtidsstudier, Miljövårdsberedningen, Stockholm Environment Institute och Stockholms Resilience Center presentera resultatet och diskutera hur vägen framåt kan se ut: vilka strategier är möjliga och lämpliga på lokal, nationell och internationell nivå? Tid: fredagen den 20 april kl. 9.30-12.00 Plats: Celsiussalen, City konferenscenter, Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46 Moderator: Siv Näslund, Kanslichef Miljövårdsberedningen 9.30 Inledning och sammanfattning av Miljövårdsberedningens rapport ”Tillväxt och miljö i ett globalt perspektiv” Erik Westholm, Institutet för Framtidsstudier Den nya synen på miljöutvecklingen - om ekosystemtjänster och välfärd Line Gordon, Stockholm Environment Institute (SEI) Vatten, tillväxt och hållbar utveckling Johan Rockström, föreståndare Stockholm Resilience Center, vd Stockholm Environment Institute Klimatutmaningen och växande energiefterfrågan - hur går det ihop? Daniel Johansson, Institutionen för fysisk resursteori, Chalmers tekniska högskola Blir det någon fisk kvar i haven? Henrik Österblom, Miljövårdsberedningen 10.30 Kaffe 10.50 Institutionella utmaningar för tillväxt och miljö Katarina Eckerberg, vice vd, Stockholm Environment Institute - 12.00 Panelsamtal mellan inledarna och med publiken _____________________________________ Anmälan: Via e-post: fokus@framtidsstudier.se, fax 08-24 50 14 eller telefon 08-402 12 44 senast 13 april Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat. Kontaktuppgifter: Tel: +46 8 402 12 00 Fax: +46 8 24 50 14 ● E-mail: info@framtidsstudier.se Box 591, SE-101 31 Stockholm Drottninggatan 33, 4 tr. www.framtidsstudier.se Organisationsnummer: 802013-3198

Ämnen

Regioner

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm