Gå direkt till innehåll
Hur kommunicerar vi?

Pressmeddelande -

Hur kommunicerar vi?

2011-05-31

Hur kommer framtidens medielandskap att se ut? Hur förändrar tekniken vår arbetsmiljö? Och hur gör vi egentligen när vi samtalar? Framtidens kommunikation är tema för tidskriften Framtider 2/2011.

”Det kommer länge att finnas de som hellre spiller marmelad på sportbilagan än på tangentbordet.” Nina Wormbs visar hur medielandskapet inte bara styrs av en accelererande teknikutveckling, utan också av våra vanor och förkärleken för det bekanta.

Vem har inte stött på begrepp som kulturkrockar, kulturmöten och kulturkompetens? Magnus Dahlstedt diskuterar problemen med att tala om kultur som någonting statiskt och på förhand avgränsat.

I skuggan av den senaste finanskrisen riktar Ulf Johanson, Roland Almqvist och Johan Henningsson uppmärksamheten mot brister i kommunikationen mellan finansmarknad och företag.

Vad gör vi egentligen när vi samtalar? Varför är det så svårt att säga nej? Hur vet vi vems tur det är att prata? Jenny  Öqvist  skriver om samtalsanalysens utgångspunkter och resultat.

Theres Bellander diskuterar hur de nya sätten att kommunicera påverkar språket. Kommer e-postens och sms:ens språkbruk och förkortningar att smyga sig in i den talade och skrivna svenskan?

 

I nya numret av Framtider även:

Malin Picha och Minna Räsänen om möten på distans

Jesper Mejling om avregleringen av järnvägssystemet

Torbjörn Lundqvist om distansarbetets förutsättningar

Susanna Toivanen och Christina Bodin Danielsson om framtidens arbetsrum

Samt Annika Berg i Framtider essä: Humanisternas framtid

 

Framtider är en populärvetenskaplig tidskrift från Institutet för Framtidsstudier.
Varje nummer kombinerar ett tema med bevakning av svenska och internationella framtidsfrågor.

För mer information kontakta redaktionen: red@framtidsstudier.se eller gå in på www.framtidsstudier.se där du kan ladda ned det senaste numret.

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm