Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan Framtidsfokus: Vem bestämmer? Om makt och delaktighet i mångfaldens Sverige

I den demokratiska välfärdsstaten ska inte bakgrund eller ursprung avgöra medborgarnas tillträde till politikens arenor eller hur väl man lyckas på arbetsmarknaden. Men visionen om delaktighet i samhället utmanas av bristande jämlikhet, intolerans och segregation. Hur kan makten över de egna livsvillkoren stärkas trots ojämlikhet? Vilken roll spelar tillgången till information och nätverk i samhället? I vilken grad har olika samhällsgrupper i praktiken tillgång till demokratin?

Datum: Den 23 november 2011

Tid: Kl. 13-16

Plats: Folkets hus i Rinkeby

 

Kortföreläsningar:

Fredrik Hertzberg Tema Integration i arbetslivet, samt Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet

Gunnar Myrberg Institutet för Framtidsstudier

Viktor Vesterberg Tema Integration i arbetslivet, Linköpings universitet

Soheyla Yazdanpanah Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet

 

Panelsamtal:

Adam Cwejman (FP) ordförande Liberala ungdomsförbundet

Gustav Fridolin (MP) språkrör

Gudrun Schyman (F!) styrelseledamot och tidigare talesperson

 

Moderator: Per Strömblad, Institutet för Framtidsstudier

 

Anmälan via e-post till fokus@framtidsstudier.se. Seminariet är kostnadsfritt, men förhandsanmälan krävs då deltagarantalet är begränsat.

Seminariet är det andra i serien Förorternas framtid. På www.framtidsstudier.se finns information om program och datum för hela seminarieserien.

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kontakter

Relaterat innehåll

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm