Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Inbjudan till seminarium: Fattigdom och marginalisering

Seminarium: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Helsingfors, torsdag 27 maj 2010 kl. 12.30–17.00

200-årsmarkeringen av riksdelningen 1809 ger oss anledning att ta avstamp i Sveriges och Finlands gemensamma historia och blicka ut mot framtiden och de gemensamma utmaningar som vi går till mötes. Framtidsserien Finland och Sverige i globaliseringens tidevarv lyfter fram aktuell forskning och belyser viktiga förutsättningar för välfärdssamhällets framtid och fungerar som en arena för kunskapsförmedling och diskussion om framtiden mellan länderna. Serien är en process som bidrar till samtalet om framtidsfrågor och som långsiktigt ökar samarbetet mellan forskare, institutioner, beslutsfattare och andra aktörer i Sverige och Finland. Framtidsserien består av ett antal seminarier, s.k. nedslag, under åren 2008–2010.


Det femte nedslaget sker under våren 2010 på temat Fattigdom och marginalisering. Det finns särskilda skäl att uppmärksamma detta tema. Både Sverige och Finland har drabbats av ekonomisk recession i finanskrisens spår, EU har utlyst år 2010 till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och i Sverige utkom Socialstyrelsen med Social rapport i mars. Det finns därför goda möjligeter att på saklig grund och i ett framtidsperspektiv diskutera fattigdomsutvecklingen, dess långsiktiga effekter och möjliga motåtgärder. Dessa frågor passar särskilt väl att diskuteras i svensk-finskt sammanhang eftersom båda länderna liknar varandra i socialpolitiskt hänseende och har jämförbara erfarenheter från tidigt 1990-tal att bygga vidare på. I ljuset av dagens ekonomiska kris och mot bakgrund av erfarenheterna från 1990-talskrisen skall seminariet belysa de sociala faktorer som strukturerar människors livschanser. Vi frågar också hur social exkludering och utslagning kan motverkas.

Moderator: redaktör Bengt Lindroth

Välkommen

Direktör Gunvor Kronman, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Direktör Joakim Palme, Institutet för Framtidsstudier

Det europeiska fattigdomsåret 2010
Åsa Lindh, generaldirektör, Svenska ESF-rådet
Aune Turpeinen, socialråd, Social- och hälsoministeriet

Forskare om fattigdom och marginalisering
Olof Bäckman, forskare, Institutet för framtidsstudier
Heikki Hiilamo, forskningsprofessor, Folkpensionsanstalten
Johan Fritzell, professor, Centre for Health Equity Studies CHESS, Stockholms universitet/ forskare, Institutet för framtidsstudier

Paneldiskussion
Mirjam Kalland, generalsekreterare, Mannerheims barnskyddsförbund
Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot
Olavi Sydänmaanlakka, direktör, Ungdomarnas krisarbete, HelsinkiMissio
Heikki Hiilamo, forskningsprofessor, Folkpensionsanstalten
Tapio Salonen, professor, Linnéuniversitetet - Institutionen för socialt arbete

Hanaholmens sommarmottagning, kl. 17-19
Seminariets språk är finska och svenska. Simultantolkning.

Anmälan: Hanaholmens webbplats www.hanaholmen.fi
Förfrågningar: Merja Lindstedt, +358 9 4350 2465, merja.lindstedt@hanaholmen.fi
Arrangörer: Institutet för Framtidsstudier, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Social- och hälsovårdsministeriet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL - Institutet för hälsa och välfärd

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm