Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Pressmöte om fattigdom och marginalisering

Framtidsserien 5: Fattigdom och marginalisering
Tid: 27.5.2010 kl. 12.30–17
Plats: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland

I Finland utnyttjas forskarnas expertis inte tillräckligt. I motsats till Sverige, görs hos oss viktiga socialpolitiska beslut som påverkar människors välmående utan tillräcklig bakgrundsforskning, säger Heikki Hiilamo.

Hanaholmen lyfter i framtidsseminariet fram temat Fattigdom och marginalisering. Bl.a. Heikki Hiilamo, forskningsprofessor på Folkpensionsanstalten, deltar i seminariet. Enligt Hiilamo behövs det mera forskning och forskningsresultat som utgångspunkt och grund för beslutsfattandet av socialpolitiska förändringar i Finland: ”Sverige och Finland har mycket likartade erfarenheter av den ekonomiska depressionen och våra länder har mycket att lära av varandra” konstaterar han och fortsätter: ”I Finland kunde vi ta modell av Sveriges fungerande sysselsättningspolitik, bostadspolitik samt stödsystem för boende. I Finland har vi lyckats bättre med utbildningen av unga än vårt grannland och här kan vi fungera som förebild för Sverige” menar Hiilamo. Depressionen som följde på den ekonomiska krisen kan enligt Hiilamo sammanfattas till tre avgörande problemområden: ”Andelen oförsäkrade arbetslösa har tilltagit avsevärt i Finland. Fattigdomen bland folkpensionärer är ett ständigt växande problem. Också skillnaden i tänkesätt och motsatta åsikter hos politiska beslutsfattare, arbetsmarknadsorganisationer och tjänstemän ökar fattigdomen och bidrar till den sociala utstötningen.”

Övriga panellister är generalsekreteraren för Mannerheims barnskyddsförbund Mirjam Kalland, Gröna förbundets riksdagsledamot Outi Alanko-Kahiluoto, direktören för HelsinkiMissio Olavi Sydänmaanlakka samt professor Tapio Salonen från Linnéuniversitetet – Institutionen för socialt arbete.

Under seminariet diskuterar vi på saklig grund och i ett framtidsperspektiv fattigdomsutvecklingen, dess långsiktiga effekter och möjliga motåtgärder.

Välkommen att delta i diskussionen!

Språk: finska och svenska. Simultantolkning.
Anmälan: via vår hemsida.
Arrangörer: Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland, Kulturfonden för Sverige och Finland, Institutet för Framtidsstudier, Social- och hälsovårdsministeriet, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL – Institutet för hälsa och välfärd
-------------------------------------------------------------------------

Pressmöte arrangeras 28.5.2010 kl. 9.00 på Hanaholmen.

I mötet deltar Professor Tapio Salonen, Linnéuniversitetet – Institutionen för socialt arbete, forskningsprofessor Heikki Hiilamo, Folkpensionsanstalten, och avdelningschef Sakari Karvonen, Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Moderator: redaktör Bengt Lindroth.

INFORMATION OCH INTERVJUFÖRFRÅGNINGAR:
Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland
Merja Lindstedt
programkoordinator
merja.lindstedt@hanaholmen.fi
+358 9 4350 2465

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm