Gå direkt till innehåll
Välfärdsstaten missar de nya riskgrupperna

Pressmeddelande -

Välfärdsstaten missar de nya riskgrupperna

Sverige och övriga nordiska länder är framgångsrika i att bekämpa fattigdom bland traditionella riskgrupper som äldre och barnfamiljer. Men ny forskning från Institutet för Framtidsstudier visar att i de nordiska länderna är risken för fattigdom bland unga vuxna och invandrare högre än i många andra länder.

–    Det försteg i fattigdomsbekämpning som de nordiska länderna generellt sett har, tycks inte gälla för dessa nya riskgrupper. Om vi vill att arbetsmarknaden och välfärdsstaten även ska omfatta unga vuxna och invandrare är de höga fattigdomstalen för de här grupperna i Sverige oacceptabla, säger Olof Bäckman, sociolog och forskare vid Institutet för Framtidsstudier.

Även om det på många sätt kan vara svårt att jämföra grupper som invandrade och unga ensamstående vuxna är ändå de nordiska ländernas oförmåga att inkorporera invandrare i sin fattigdomsstrategi ett misslyckande.

–    Det är alldeles uppenbart att de höga fattigdomstal som redovisas är en stor utmaning och knappast i längden förenligt med grunderna i den nordiska modellen, menar Johan Fritzell, professor i sociologi och knuten till Institutet för framtidsstudier.

Forskningen visar också att ekonomiska klyftorna i Sverige har ökat.

–    Om vi tar ut den procent av befolkningen med högst disponibla inkomster har den gruppen nästan fördubblat sin del av de totala inkomsterna sedan början av 1990-talet, säger Johan Fritzell.

Notera också att utanförskap är temat för vårt seminarium 7/12-11. Läs mer: http://www.framtidsstudier.se/aktivitet/utanforskap-i-valfardssamhallet/

Denna forskning presenteras i Utanförskap, en ny antologi. Bokens redaktörer finns tillgängliga under en författarfrukost den 7/12. Se bifogat evenemang.

För mer information kontakta:

Olof Bäckman, olof.backman@framtidsstudier.se 08 – 402 12 18.

Johan Fritzell, johan.fritzell@framtidsstudier.se, 0733-91 09 54.

 

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tel.08-15 46 97, mobil 0730-49 77 25 eller jolanta.wadensjo@comhem.se

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Nuvarande forskningsprogram har en samhällsvetenskaplig och humanistisk profil. Vi studerar hur människor ordnar sina liv och hur samhällets olika organisationer griper in i och påverkar levnadsvillkoren. Vi analyserar samspelet mellan det lokala och det globala, mellan människor, företag och organisationer. 

Kontakter

Relaterade event

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm