Gå direkt till innehåll
Tipping Point. En balansakt kring klimatproblematiken. Visas 19 juni till 25 juli 2021 i Hammenhög.
Tipping Point. En balansakt kring klimatproblematiken. Visas 19 juni till 25 juli 2021 i Hammenhög.

Pressmeddelande -

Världspremiär för monumental skulptur om klimatkrisen

Den väger 4,5 ton, är 8,5 meter hög och har en rörelsediameter på 20 meter. Lördag den 19 juni är det världspremiär för Bigert & Bergströms konstverk Tipping Point, en monumental skulptur om vår gigantiska klimatutmaning.

Skulpturen kan beskrivas som en gigantisk golvbaserad mobil. Längst ut på de fyra armarna där den högsta svävar åtta meter ovanför golvet finns platåer där skådespelare spelar upp scener. En meteorolog samlar in data om framtiden, en vädergud framkallar ljud av regn och vind, en orienterare lyssnar på en väderrapport och någon är inbegripen i en dans med nationsflaggor. Allt balanseras upp av ett (smältande) isberg.

– Det är en balansakt kring klimatproblematiken. Isberget fungerar som motvikt men är på väg att tappa sin form. Allt riskerar att haverera, säger Lars Bergström.

Konstverket är ett samarbete mellan Institutet för framtidsstudier och konstnärsduon Bigert & Bergström. Utställningen som öppnar på lördag den 19 juni i ett frömagasin i Hammenhög på Österlen produceras av Rikstolvan i samarbete med Institutet för framtidsstudier och Skånefrö som äger frömagasinet där skulpturen också har konstruerats.

– En tanke med att göra detta på en plats som vanligtvis inte visar konst är att se om det kanske dyker upp en annan publik än den vanliga konstpubliken. Det ska bli intressant att se hur mottagandet blir, säger Mats Bigert.

Tipping Point är både ett kommunikationsprojekt för att söka nya vägar att kommunicera forskning med hjälp av konst, och ett forskningsprojekt som ingår i institutets forskning om klimat, etik och vårt ansvar gentemot kommande generationer.

– Syftet är att illustrera utmanande frågor om klimatet, samhället och moralen och är ett exempel ett ömsesidigt utbyte mellan konst och vetenskap. Forskare har deltagit i utformningen av konstverket och konstverket har i sin tur inspirerat forskarnas arbete, säger Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier och professor i praktisk filosofi.

Tipping Point har finansierats av det statliga forskningsrådet FORMAS och producerats inom ramen för Institutet för framtidsstudiers forskningsprogram ”Klimatetik och framtida generationer” finansierat av Riksbankens Jubileumsfond (RJ).

Utställningen pågår mellan den 19 juni och 25 juli 2021, Simrishamnsvägen 25, Hammenhög.

Läs mer om utställningen: https://rikstolvan.se/utstallningar/sommarutst-llning-2021.html

Läs mer om Tipping Point: https://www.iffs.se/forskning/forskningsprojekt/tipping-point/

Se en film om konstruktionen av Tipping Point: Klimatkrisen som konstverk - Tipping point

Läs mer om Bigert & Bergström: https://bigertbergstrom.com/about

Kontakt

Staffan Julén, forskare, projektledare, staffan.julen@iffs.se, 073 509 92 15

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Kontakter

Henric Karlsson

Henric Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 072 080 23 77
Erika Karlsson

Erika Karlsson

Presskontakt Kommunikatör 08-402 12 36

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier
Holländargatan 13
101 31 Stockholm