Gå direkt till innehåll
Peter Storåkers
Peter Storåkers

Pressmeddelande -

1 av 10 behöver låna för att få ihop vardagsekonomin

Intrum publicerar idag en ny undersökning bland 4 800 europeiska konsumenter som beskriver den privatekonomiska effekten av Covid-19, där Sverige är ett av de 24 deltagande länderna. Undersökningen genomfördes i maj 2020.

Undersökningen ger en första inblick kring utvecklingen bland europeiska och svenska konsumenter, gällande ekonomisk stress och ekonomiskt välbefinnande. Den negativa trenden från Intrums årliga konsumentundersökning*, som publicerades i höstas, har förstärkts. Hushållen är nu mer negativa inför den ekonomiska utvecklingen kring sin privatekonomi - kortsiktigt såväl som långsiktigt.

- Rapporten visar att 1 av 3 svenskar redan i maj upplever ett försämrat ekonomiskt välbefinnande och en ökad ekonomisk stress, det är bekymmersamt. Detta mot bakgrund att vi riskerar en tidsmässigt utdragen kris med långsiktiga ekonomiska konsekvenser, säger Peter Storåkers, Commercial Director, på Intrum i Sverige.

I Norge uppger även 30% att de har samma utmaning. I Finland uppger 4 av 10 (42%) ett direkt försämrat ekonomiskt välbefinnande och ökad ekonomisk stress kopplat till rådande situation. I Danmark uppger en fjärdedel (23%) samma sak

Låna för att klara vardagsutgifter
Ett växande bekymmer är att Covid-19 riskerar att förvärra kreditbubblan, som redan i höstas synliggjordes i Intrums stora konsumentundersökning bland 24 004 respondenter. I Europa uppger 19% att de numera behöver låna pengar för att klara sina vardagsutgifter. I Sverige är motsvarande siffra 9%. 

- Även om vi är bättre än Europas genomsnitt i Sverige uppger 1 av 10 svenskar att de behöver låna pengar för att klara sin vardagsekonomi. Vi förutspår att fler och fler kommer ha växande behov av skuldhantering för att klara vardagsekonomin i den pågående pandemin. Speciellt utsatta är de som har låga inkomster och ett begränsat sparande, exempelvis småbarnsfamiljer och yngre. Dessa kämpade redan tidigare med sin privatekonomi, säger Peter Storåkers på Intrum i Sverige.

Minskade ekonomiska utgifter för de som har möjlighet
Undersökningen pekar även på att de med möjlighet att förändra sin privatekonomi har börjat agera därefter. 1 av 3 europeiska konsumenter uppger bland annat att pandemin bidragit till att de har minskat sina ekonomiska utgifter.

Om undersökningen
Intrum har samlat in data från 4 800 konsumenter i 24 europeiska länder. Undersökningen genomfördes i maj 2020. Urvalskvoterna baserades på ålder och kön för att säkerställa att respondenternas var nationellt representativt baserat på folkräkningsdata från respektive marknad. Hela rapporten finns tillgänglig på intrum.se/ecpr2020-whitepaper

*European Consumer Payment Report. Intrum har samlat in data från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder för att få inblick i europeiska konsumenters vardag, inklusive deras utgifter och förmåga att hantera sina hushållsekonomi varje månad. Hela utgåvan finns tillgänglig på intrum.se/ecpr2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Storåkers, Commercial Director
tel: +46 706 05 4944
peter.storakers@intrum.com

Niclas Strahner, PR & Media Relations Director
tel: +46 734 25 8890
ext-niclas.strahner@intrum.com

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kontakter

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige
Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum