Gå direkt till innehåll
Kunskap om privatekonomi i Europa är på nedåtgående samtidigt som förändrat kreditbeteende ökar finansiell stress.

Pressmeddelande -

Kunskap om privatekonomi i Europa är på nedåtgående samtidigt som förändrat kreditbeteende ökar finansiell stress.

Idag lanserar vi den årliga europeiska konsumentrapporten European Consumer Payment Report 2019 där 24 004 européer svarat på frågor om sin hushållsekonomi. Sammanlagt deltog 1 000 svenskar.

Svenska konsumenter är bland de som sparar mest i Europa enligt resultatet i Intrums sjunde upplaga av European Consumer Payment Report 2019.

Svenskarnas förmåga att spara har ökat stadigt sedan 2000, med en bruttonivå på hushållens sparande på 17,96% är svenskarna bland de mest aktiva spararna i Europa. 15% av de svenska konsumenterna uppgav att de sparar mer än 20% av sin inkomst varje månad – det högsta sparande inom den här delen av Europa.

85% av de svenska respondenterna svarar att de är mycket säkra eller ganska säkra på att kunna betala sina räkningar i tid varje månad. Endast 28% av svenskarna anger dessutom att de ”inte har tillräckligt med pengar” som anledning till att de inte betalar sina räkningar i tid, vilket är lägst av alla de europeiska länder som undersökts.

De svenska konsumenterna lånar generellt inte extra pengar för att betala räkningar. Däremot lånar de mycket i förhållande till sin disponibla månadsinkomst. Sverige rankas på 20:e plats av de 24 länderna som medverkade i undersökningen.

Behovet av finansiell kompetens och en förståelse för sin privatekonomi är en stor utmaning i hela Europa. Sverige hamnar på en femte plats medan Finland är klart ledande i Europa gällande ekonomikunskap. Enbart 66% av de svenska konsumenterna kunde svara rätt på undersökningens finansiella frågor. I Finland var motsvarande siffra 82%.

Intrum Financial Wellbeing Barometer

I år lanserar vi Intrum Financial Wellbeing Barometer för att kunna jämföra det ekonomiska välbefinnandet hos konsumenter i 24 europeiska länder. Vi definierar ekonomiskt välbefinnande som att ha ekonomiskt trygghet att kunna hantera löpande kostnader och ha kontroll över sin privatekonomi.

Barometern visar ett övergripande resultat för ekonomiskt välbefinnande för alla fyra parametrar.

  • Möjlighet att betala i tid mäter i vilken utsträckning konsumenter kan betala sina räkningar i tid och hur stor del av sin inkomst de har kvar när de månatliga räkningar är betalda. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.
  • Kreditfrihet mäter i vilken utsträckning konsumenter lånar pengar för att betala räkningar och hur mycket de lånar i relation till deras inkomst. Länder med relativt låg BNP tenderar att rankas högre på kreditfrihet på grund av en lägre skuldsättningsgrad bland hushållen. Sverige placerar sig på plats 20 av 24 länder.
  • Sparande för framtiden mäter hur mycket konsumenter har möjlighet att spara varje månad och deras möjlighet att spara för en oförutsedd händelse. Sverige placerar sig på plats 1 av 24 länder.
  • Ekonomikunskaper mäter i vilken utsträckning konsumenter förstår grundläggande ekonomiska termer och uträkningar. Sverige placerar sig på plats 5 av 24 länder.

Inom den övergripande barometern bedöms varje parameter vara lika viktig för att uppnå ekonomisk trygghet. Sverige placerar sig på plats 3 av 24 länder.

Om European Consumer Payment Report 2019

Sedan 2013 har Intrum varje år publicerat European Consumer Payment Report. Syftet är att ge insikt i europeiska konsumenters ekonomiska vardag; hur de spenderar sina pengar och hanterar sin privatekonomi. 

Resultatet i rapporten baseras i år på svar från 24 004 konsumenter i 24 europeiska länder. Den lokala data som presenteras baseras på svar från 1 000 respondenter i Sverige och är representativ när det gäller kön, ålder och geografi.

För mer information, vänligen kontakta: 

Niclas Strahner, PR & Media Relations Director 

tel: +46 734 25 88 90

Ämnen

Kategorier


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro i 24 länder i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2018 hade bolaget intäkter på 13,4 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Presskontakt

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige
Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden
Besök våra andra nyhetsrum