Gå direkt till innehåll
Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att  acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

Pressmeddelande -

Tre fjärdedelar av företagen pressas nu att acceptera ogynnsamma betalningsvillkor

Idag publicerar Intrum sin European Payment Report 2020. Det är allt fler europeiska ekonomier och företag som befinner sig i ekonomiska problem på grund av Covid-19. I Sverige är dessutom allt längre betalningsvillkor ett särskilt problem samtidigt som betalningsgapet har vuxit sig större än det europeiska genomsnittet.

Tre fjärdedelar av de svarande ekonomicheferna och företagsledarna uppger att de fortsätter att pressas att acceptera längre betalningstider än vad de känner sig bekväma med.

- Årets undersökning pekar på att betalningsvillkoren fortsätter att försämras. Detta är en utveckling som inte är gynnsamt för det svenska företagsklimatet eller företagens förmåga att kunna växa, betala ut löner och anställa mer personal, säger Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

Betalningsklyftan ökar
Betalningsklyftan, som är tiden mellan den överenskomna betalningstiden och den faktiska betalningen, sätter ökad press på företagen. I takt med Covid-19 ökar dessutom trycket på företagen ytterligare. Allt fler företag tvingas till att hitta alternativ till att kunna frigöra resurser.

På en europeisk nivå uppgav nästan hälften (46 procent) av de svarande säger att det växande gapet idag är en verklig risk för en hållbar tillväxt i deras verksamhet. Mer än hälften (51 procent) uppgav att sena betalningar hotade deras likviditet, jämfört med 35 procent av de undersökta före krisen.

I Sverige är den genomsnittliga betalningstiden mellan företag 48 dagar varav den faktiska betalningen sker i genomsnitt efter 66 dagar. I Europa är motsvarande genomsnitt 40 dagar respektive 60 dagar.

Mellan företag och konsumenter är nu den genomsnittliga betaltiden 21 dagar varav faktisk betalning efter 30 dagar, vilket mer eller mindre är likvärdigt genomsnittet i Europa på 23 dagar respektive 30 dagar.

Inom den offentliga sektorn är motsvarande betaltider och därmed betalningsgapet 62 dagar respektive 80 dagar i Sverige. I Europa är motsvarande siffror 53 dagar respektive 68 dagar.

- Att få betalt i tid är nödvändigt för företagens möjlighet att utvecklas och överleva. Det är därför oroande att den negativa trenden kring betalningsgapet fortsätter att accelererar i Sverige och i övriga Europa. Speciellt i dessa dagar när förberedelser inför en kommande lågkonjunktur uppges vara en klart prioriterad fråga bland företagen, avslutar Siv Hjellegjerde Martinsen, landschef på Intrum Sverige

Hela European Payment Report 2020 finns tillgänglig på intrum.com/epr2020

Om Intrum European Payment Report 2020
European Payment Report 2020 baseras på en undersökning som genomfördes bland ekonomichefer och företagsledare i 29 europeiska länder mellan 14 februari och 20 maj 2020. I rapporten samlade vi data från 9 980 företag, varav 500 svenska, som svarar på frågor om betalningsvanor samt effekten av Covid-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Strahner, PR & Media Relations Director
tel: +46 734 25 88 90
ext-niclas.strahner@intrum.com

Ämnen


Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster med närvaro på 24 marknader i Europa. Intrum hjälper företag att utvecklas genom att erbjuda lösningar som utformats för att förbättra företagens kassaflöde och långsiktiga lönsamhet samt genom att ta hand om deras kunder. En viktig del av bolagets mission är att se till att privatpersoner och företag får det stöd de behöver för att bli skuldfria. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2019 hade bolaget intäkter på 16,0 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och Intrum-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Kontakter

Stian Arnesen

Stian Arnesen

Presskontakt Brand & Communications Director, Scandinavia +47 970 123 50

Välkommen till Intrum Sverige!

Intrum är den branschledande leverantören av kredithanteringstjänster på 24 marknader i Europa. Genom att hjälpa företag att få betalt och stötta människor med deras sena betalningar, leder Intrum vägen till en sund ekonomi och spelar en viktig roll i samhället i stort. Intrum har cirka 10 000 engagerade medarbetare som hjälper cirka 80 000 företag runt om i Europa. Under 2021 hade bolaget intäkter på 17,8 miljarder kronor. Intrum har sitt huvudkontor i Stockholm och är publikt noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.intrum.com.

Intrum Sverige

Sicklastråket 4
105 24 Stockholm
Sweden

Besök våra andra nyhetsrum