Pressmeddelande -

Här är årets innovationsstipendiater från Stockholms stad

Årets innovationsstipendiater från Stockholms stad är nu utsedda. Tolv uppfinnare får pris för spännande idéer med goda framtidsutsikter.

Innovationsstipendierna delades ut av Stockholms finansborgarråd Sten Nordin under en ceremoni i Stockholms stadshus.

– Innovationsförmågan bland stockholmarna och våra företag är en förutsättning för välstånd och konkurrenskraft. Det är viktigt att uppmärksamma och belöna den kreativitet som dessa innovatörer uppvisar, säger Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholms stad.

Här följer årets innovationsstipendiater och juryns motivering:

Johan Sandberg tilldelas 25 000 kr för en flexibel transportkärra.
”Ett innovativt tänkande har här resulterat i en lättlastad och flexibel transportkärra. Låga lyfthöjder spar såväl unga som gamla ryggar vid exempelvis trädgårdsarbete. Kärran kan enkelt ställas om för olika användningsområden, inkluderande snöröjning, och är lättkörd både framåt och bakåt.”

Fredrik Edström och Jonas Wamstad tilldelas 50 000 kr för DesalWave.
”Den globala bristen på rent sötvatten är stor och bedöms bli ännu större i framtiden. Befintliga tekniker för exempelvis framställning av dricksvatten från havsvatten är väldigt energikrävande. Pristagarna arbetar med en energieffektiv och patentsökt teknik för produktion av sötvatten från saltvatten via användning av vågenergi. Aktuell teknik bedöms vara intressant och står för ett nytänkande inom branschen.”

Marie Falkman och Eva Littorin tilldelas 50 000 kr för HoldME.
”HoldME korsetterna låter kroppen arbeta med maximal frigörelse av inklämda nervrötter. Detta tillåter muskulaturen arbeta i optimalt läge och lagra den medicinskt och estetiskt korrekta hållningen i muskelminnet. Detta i korsetter som är modernt designade, sköna och snygga att se på. HoldME har stora förutsättningar att på en global marknad förbättra folkhälsan som idag försämras avsevärt då allt fler drabbas av stress- och arbetsställningsrelaterade problem med axlar nacke och rygg.”

Hassan Kansoul tilldelas 50 000 kr för biopsinål.
”Inom cancerdiagnostiken används så kallad nålbiopsi. Vävnadsprov tas från kroppens olika organ för att undersökas i mikroskop. Nuvarande metod kan innebära risk för patienten, icke önskvärda blödningar och spridning av cancervävnad bland annat. Hassan Kansoul har utvecklat en biopsinål som inte bara eliminerar riskerna vid provtagning, den är billig, lättanvänd och blir därmed tillgänglig för fler inom vårdsektorn i Sverige och globalt.”

Elisabeth Shermer Wikström och Isaac Shemer tilldelas 100 000 kr för Gynocularet.
”Livmoderhalscancer är den tredje vanligaste cancern hos kvinnor. Tidig upptäckt av cancern är en viktig förutsättning för att den ska kunna botas. För diagnosticering av cancern utnyttjar innovationen en kombination av ett antal ljusvåglängder för att upptäcka onormala celler och blodkärl. Med energisnål LED-belysning kan Gynocularet drivas med batterier. Det kan tillverkas till låg kostnad, kan göras i fickformat och är lättanvänt. Därmed kan det nå en bred marknad, inte minst i utvecklingsländer där det i dag inte finns cellprovsprogram.”

Andreas Törnblad, professor Thomas Lindblad, Tobias Olsson och Mattias Holmström tilldelas 100 000 kr för CENose – Cancer Electronic NOSE.
”Det finns ett globalt intresse för kostnadseffektiva lösningar för känsliga analysmetoder av ämnen i gaser inklusive luft. En teknik som ursprungligen togs fram för detektion av sprängämnen har nu vidareutvecklats för andra intressanta applikationer. Pristagarna har tagit fram en kostnadseffektiv lösning, som i tester har visat sig ge snabba och korrekta analysresultat. Flera praktiska användningsområden har identifierats. Tekniken bedöms bland annat kunna användas för tidigt upptäckt av äggstockscancer.”

Om innovationsstipendiet
Sedan 1983 har Stockholms stad delat ut stipendier till innovatörer som presenterar starka idéer för nya produkter och tjänster, som bedöms ha en kommersiell potential. Syftet är att främja företagandet och bland stipendiaterna finns såväl amatörer som proffs. Bland tidigare års stipendiater finns allt från soldriven vattenreningsutrustning, satellitkommunikation och läkemedelsframställning till mammabyxa, skoskyddspåtagning och mobila rutschkanor. Mer information: http://www.stockholmbusinessregion.se/Vara-tjanster/Innovationer

Presskontakt Sten Nordin:
Helena Widegren, presschef Moderaterna i Stockholms stad,
076-12 29 878, helena.widegren@stockholm.se 

För mer information:
Per Holmlund, presschef Stockholm Business Region
070-472 80 69, per.holmlund@stockholm.se

Ämnen

  • Ekonomi, finans

Kategorier

  • innovatör
  • uppfinnare
  • uppfinningar
  • innovationsstipendiet
  • innovationsstipendium
  • sten nordin
  • uppfinnarstipendium
  • innovation

Regioner

  • Stockholm

Om Stockholm Business Region
Stockholm Business Region har till uppgift att tillsammans med dotterbolagen Stockholm Business Region Development och Stockholm Visitors Board utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort. Stockholm Business Region driver varumärket Stockholm –The Capital of Scandinavia.
www.stockholmbusinessregion.se

Kontakter

Marie Sundström

Presskontakt PR and Marketing Manager, Invest Stockholm +46 (0) 8 508 280 50

Relaterat innehåll

Relaterade event